Prodekan Anja Sandström: Uppdämda behov och baktunga modeller

2022-04-29

Med maj bara några timmar bort skjuter tulpanblasten upp i rabatten, media rapporterar att Uppsala var först i Sverige att få sommar och stadens studenter förbereder sig med extra stor förväntan för Valborg. Efter två års uppskjutna firanden finns många uppdämda behov. Själv ser jag fram emot att få ta på studentmössan på Carolina Redivivas balkong, skriver prodekan Anja Sandström.

Anja Sandström prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Anja Sandström, prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Apropå uppdämda behov: Efter två års isolering och stirrande på skärmar har längtan efter fysiska möten varit påtaglig. Således var det extra välkommet att vicerektor i tidiga april tog områdesledningen och prefekter på en tågtur till Lunds och Köpenhamns universitet. Målet var att se vad Max IV:s maxade strålrör erbjuder Medfarms forskare, följt av hur våra danska kollegor arbetar med translationell forskning och direkt patientnytta genom ”Clinical Academic Groups”. Relevant, inspirerande, och inte minst betydelsefulla utbyten av erfarenheter (läs: fortbildning) i mötet med varandra under ställtider och över middagar.

Så vad händer på utbildningssidan vid Medfarm? Oavsett om det är uppdämda behov eller helt enkelt en baktung utvärderingsmodell ska Medfarms alla masterprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar genomgå eller slutföra sin kvalitetsutvärdering under 2022. Vi befinner oss i det sista året av Uppsala universitets första sexårscykel av utbildningsutvärderingar och vi - som träget varnar våra studenter för prokrastinering - har sparat en hel del till sist.

Ett intensivt arbete pågår på alla nivåer med att samla underlag, självvärdera och arrangera bedömarbesök för granskning av tolv masterprogram och en uppsjö kurser. Det ska bli spännande att bli varse styrkor och utvecklingsbehov - och än mer spännande att ta del av de intensiva diskussioner som följer. För en sak är säker: Vi har mycket engagerade lärare och studenter vid Medfarm, vilket gör prodekanuppdraget så stimulerande!

Parallellt har GRUFF och GRUNK sett till att genomföra en behovsanalys gentemot alumner och avnämare. Vilka kurser inom medicin och farmaci och vilka format är önskade för det Livslånga lärandet? Resultatet kommer att förankras och knådas på golvet kommande år.

Slutligen vill jag önska er alla en skön vår med alla uppdämda behov tillfredsställda!

Anja Sandström prodekanAnja Sandström
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
anja.sandstrom@ilk.uu.se

MER INFORMATION

Foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08