Alumn i fokus: Pär Matsson visar vägen till framtidens läkemedel

2022-04-27

Efter två decennier vid Farmaceutiska fakulteten lämnade Pär Matsson Uppsala universitet för Göteborg och Sahlgrenska Akademin. Idag leder han en av läkemedelssveriges mest spännande satsningar med potential att ta vårt land till farmacins absoluta frontlinje.

Pär Matsson, Professor i farmakokinetik
Pär Matsson, Professor i farmakokinetik

– Jag lockades av tanken på att bygga nytt. Att skapa något eget inom mitt fält. Och när möjligheten plötsligt uppenbarade sig så tvekade jag egentligen aldrig. Nu är jag här, och det oerhört inspirerande!

Hösten 1997 skrev Pär Matsson in sig som Apotekarstudent vid Uppsala universitet. Efter examen inledde han doktorandstudier vid Farmaceutiska fakulteten och Per Arturssons forskargrupp. Ett tvåårigt gästspel som Post Doc följde vid University of California, innan familjelivet återförde Pär till Uppsalas Biomedicinska Centrum. Där kunde karriären ha lett till en Uppsaliensisk guldklocka – om inte Göteborgs universitet hösten 2019 utlyst en professur i farmakokinetik.

– Jag sökte och fick tjänsten, och efter tjugo år vid Farmaceutiska fakulteten bytte vi Uppsalaslätten mot Västkusten. Väl installerad vid Sahlgrenska Akademin påbörjade jag arbetet att bygga min egen miljö, bara för att mötas av en pandemi. Tack och lov rullade det på, och idag är vi ett team som forskar med fokus på Cellulär och molekylär farmakokinetik.

Enligt visitkortet är gruppen hemmahörande vid Sektionen för farmakologi, i sin tur en del av Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Att som läkemedelsforskare inte längre operera inom ramarna för en renodlat Farmaceutisk fakultet innebär utmaningar, men tillför även, påpekar Pär, en och annan fördel.

– Vid Farmaceutiska fakulteten är all forskning kopplad till läkemedel och dina samarbetspartners sällan mer än en korridor bort. Vid Sahlgrenska Akademin och Astra Zeneca finns mer eller mindre motsvarande kompetenser, men allt är utspritt och det krävs viss förkunskap för att lokalisera dem. Å andra sidan kan frånvaron av vissa strukturer öka tillfällena till tvärvetenskaplig interaktion, vilket redan öppnat flera viktiga dörrar för mig.

Under en av sina tidiga exkursioner bland Västsveriges farmaceuter kom Pär i kontakt med ett initiativ att etablera ett kompetensnätverk för forskare med intresse av terapeutiska oligonukleotider. Dessa ryms inom kategorin genbaserade läkemedel, och har hittills använts med framgång mot bland annat muskelsjukdomen Spinal muskelatrofi typ 1.

– Jag hade vetenskaplig erfarenhet av oligonukleotidläkemedel och engagerade mig i arbetet. Kort därpå erhöll vi ett omfattande anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, vilket lät oss spänna bågen från ett nätverk till en fullskalig teknikplattform. Idag är den verklighet, och som integrerad del i SciLifeLabs Läkemedelsplattform utgör vi en nationell resurs med kapacitet att lotsa lovande projekt vidare till kliniska studier.

OligoNova är integrerat i SciLifeLab
OligoNova är integrerat i SciLifeLab

Terapeutiska oligonukleotider kan beskrivas som molekyler med potential att påverka uttrycket och funktionen hos specifika gener utan att orsaka varaktig förändring i arvsmassan. Tekniken tillskrivs enorma möjligheter och det snabbt ökande antalet terapeutiska oligonukleotider i kliniska studier gör den globala konkurrensen knivskarp, men med OligoNova har Sverige stärkt sina förutsättningar att ta position längs områdets absoluta frontlinje. Och allra längst fram står plattformens vetenskapliga ledare.

– Min bakgrund inom läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet bidrog utan tvekan till att jag fick uppdraget. Idag har vi säkrat finansiering för åtta år framåt, maskinparken är på plats och vi har gjort en rad starka rekryteringar. Vår första utlysning pågår och vi har mottagit några mycket intressanta ansökningar. I höst räknar vi med full verksamhet, vilket för mig även är ett tillfälle att återuppta samarbetet med Uppsala universitet och Per Artursson, vars miljö har en central roll i OligoNova-nätverket, och just det faktum att vi kan tillhandahålla sådan absolut spetskompetens gör mig trygg i att vår satsning kommer att få stor betydelse för såväl Sverige som framtida läkemedelsutveckling!

FAKTA PÄR MATSSON

  • Utbildning  Apotekarexamen (2002) och Doktorsexamen (2008) vid Uppsala universitet
  • Yrke  Professor i farmakokinetik, Göteborgs Universitet
  • Aktuell  Vetenskaplig ledare för teknikplattformen OligoNova Hub

FLER ALUMNER I FOKUS

MER INFORMATION

text: Magnus Alsne, foto: Göteborgs universitet

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08