Möt studenterna som får sommarens roligaste jobb hos SweDeliver

2022-04-07

– Det är fantastiskt att Uppsala universitet ger sina studenter, inte minst oss från andra länder, en så extraordinär möjlighet, säger Jessica Mahajan, masterstudent i läkemedelsutveckling och en av sex studenter som valts ut att göra sommarpraktik hos SweDelivers industripartners.

Jessica Mahajan och Sunniva Lin, Uppsala universitet (SE)
Jessica Mahajan och Sunniva Lin, masterstudenter vid Uppsala universitet

SweDeliver erbjuder för andra sommaren i rad masterstudenter i senare delen av sin utbildning möjligheten att göra sex veckors forskningspraktik hos en av kompetenscentrets 16 industripartners. Gensvaret har varit omfattande, och efter en noggrann urvalsprocess har nu sex av kandidaterna fått beskedet att de står inför en erfarenhet fylld av laborativt arbete längs frontlinjen inom läkemedelstillförsel.

– Att via SweDeliver få denna, helt unika möjlighet är ett viktigt steg i att förverkliga mina planer på en karriär inom forskning- och utveckling i läkemedelsindustrin. Jag hoppas ta med mig kunskaper och en helhetsbild av verksamheten vid ett läkemedelsföretag, som ska komma till framtida nytta för såväl arbetsgivare som samhälle, säger Sunniva Lin, studerande vid Uppsala universitets Masterprogram i läkemedelsmodellering.

De sex praktikanterna kommer att inta en aktiv roll i aktuella forskningsprojekt, vilket kräver att de är engagerade, redo för hårt arbete och beredda att ge sitt yttersta för att lära sig mer om området. I utbyte erhåller studenterna full lön, industriell erfarenhet och möjligheter att knyta viktiga kontakter.

– Det är fantastiskt att Uppsala universitet ger sina studenter, inte minst oss från andra länder, en så extraordinär möjlighet. Att praktisera mina teoretiska kunskaper vid ett europeiskt företag kommer att betyda mycket för min personliga och professionella utveckling, och förhoppningsvis stärka mina förutsättningar i en framtida yrkeskarriär, säger Jessica Mahajan, studerande vid Uppsala universitets Masterprogram i läkemedelsutveckling.

Satsningen på sommarpraktikanter är ett av flera strategiska initiativ i syfte att stärka studenternas engagemang i den forskning SweDeliver bedriver och att därmed vidga plattformen för rekrytering av nya doktorander och fördjupningsstudenter. Det är också ett steg för centret att bidra till ökad mobilitet mellan akademi och industri.

– Med vårt engagemang i SweDeliver vill vi ytterligare stärka Janssen Pharmaceuticals vetenskapliga stringens, innovationskultur och betydelse som partner. Därför ser vi fram emot att i sommar välkomna Kristin Keesee, masterstudent i Molekylärbiologi och fysiologi, till vårt utvecklingslabb för att delta i vårt laboratoriearbete, säger Jens Ceulemans, Scientific Director Biopharmaceutics vid Janssen Pharmaceuticals i Beerse, Belgien.

SWEDELIVER SOMMARPRAKTIKANTER 2022

Nopdanai Chakrapeesirisuk, Uppsala universitet (SE)
Kristin Keesee, Katholieke Universiteit Leuven (BE)
Sunniva Lin, Uppsala universitet (SE)
Jessica Mahajan, Uppsala universitet (SE)
Basmala Qaysson, Uppsala universitet (SE)
Cathrine Yawe, Uppsala universitet (SE)

Mer information

FAKTA

  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel.
  • Med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners bedriver SweDeliver forskning om parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel.

Kontakt

Christel Bergström, Center DirectorChristel Bergström
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08