Språktermin införs vid kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter

2022-04-04

Kompletteringsutbildningen för utländska farmaceuter är en stor framgång som bidrar till att värdefull kompetens når den svenska arbetsmarknaden. I höst utökar Uppsala universitet utbildningen med en språktermin som kommer att ge deltagarna viktiga verktyg i sin framtida yrkesutövning.

Utländska farmaceuter redo för kompletteringsutbildning vid Uppsala universitet
Utländska farmaceuter redo för kompletteringsutbildning vid Uppsala universitet

Vid flyktingkrisens kulmen hösten 2015 sökte över 162 000 människor asyl i Sverige. Flera var högutbildade med lång yrkeserfarenhet, bland dem många farmaceuter. För att påskynda gruppens inträde på arbetsmarknaden fick Uppsala universitet i uppdrag av Utbildningsdepartementet och Socialstyrelsen att koordinera och genomföra kompletteringsutbildning och kunskapsprov som en väg till svensk apotekarlegitimation.

– År 2017 genomförde vi den allra första kompletteringsutbildningen och nyligen välkomnade vi vår elfte kull kursdeltagare. Alla är oerhört motiverade, fler än 90 procent klarar utbildningen och faktum är att utbildningen och provet idag står för mer än var tredje ansökan om svensk apotekarlegitimation, säger Srebrenka Dobric, nationell samordnare vid Farmaceutiska fakulteten.

Behörighet kräver utländsk apotekarutbildning och dokumenterad kunskap i engelska och svenska. För flera deltagare har dock bristande språkkunskaper blivit en tidstjuv och orsak till stress under studierna. Även lärare har identifierat språkbarriärer som ett hinder för kunskapsöverföring, och från och med höstterminen 2022 utökas kompletteringsutbildningen med en tredje, renodlad språktermin: Språkintroduktion till akademiska studier för utländska apotekare.

Srebrenka Dobric, nationell samordnare
Srebrenka Dobric, nationell samordnare

– Med ökad språklig förmåga har våra studenter bättre förutsättningar att delta i både akademiska sammanhang och framtida yrkesliv. Vi har valt att förlägga språkterminen först i utbildningen, och kommer efter en inledande introduktion i akademiska studier sätta fokus på läsning, skrivande och muntlig kommunikation. Det är ett upplägg som vi hoppas ska stärka såväl kunskapsinhämtning som studentintegrationen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Den nya språkterminen är utvecklad i samverkan mellan Farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitets institution för nordiska språk. Samarbetet garanterar en högkvalitativ undervisning i det svenska språket, samtidigt som både kursdeltagarna och lärarna i de farmaceutiska vetenskaperna tillåts ta del av kompletterande akademiska perspektiv.

– Processen har varit värdefull för alla parter, och vi skissar redan på en potentiell ”språkstrimma” under kompletteringsutbildningens farmaceutiska kurser, det vill säga speciellt designade uppgifter med koppling till språkkunskaper. Men först och främst ska vi ta oss an höstterminen och ge våra studenter ännu bättre verktyg att kommunicera med kollegor, sjukvårdspersonal och läkemedelsanvändare, vilket även kommer att stärka deras förutsättningar till långsiktig karriärutveckling, säger Srebrenka Dobric.

Kompletteringsutbildningen ges även vid Göteborgs universitet, där språkterminen redan införts med framgång och ger deltagarna möjlighet att fördjupa sig i det svenska språk som används inom farmacin.

– Språkterminen har varit väldigt bra. Min läsförståelse har blivit mycket bättre och nu kan jag läsa alla skrifter och rutiner inom kompetensutvecklingen på apoteket där jag jobbar. Det har även förbättrat min kommunikation med kunder, kollegor och hälso- och sjukvårdspersonal, vilket säkerställer att patienten får en god och säker rådgivning i kundmötet, berättar en av kursdeltagarna.

FAKTA

  • Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk utbildning är en heltidsutbildning på två eller tre terminer (70 eller 100 högskolepoäng).
  • Den längre utbildningen innefattar en inledande termin i svenska med inriktning mot farmaci i ett svenskt sammanhang för att den som behöver ska kunna utveckla sitt svenska språk.
  • I samband med anmälan bedömer den sökande sina språkliga kunskaper i det svenska språket. Sökande som anger sig ha tillräckliga språkkunskaper får visa det i ett språktest.
  • Nivån på språktestet motsvarar nivån för Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus).

MER INFORMATION

KONTAKT

Srebrenka Dobric, nationell samordnareSrebrenka Dobric, nationell samordnare
Institutionen för farmaci
srebrenka.dobric@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Shima Momeni m fl

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2022-11-10