Fristående kurser viktiga verktyg i satsning på livslångt lärande

2022-03-04

Med lanseringen av en rad fristående kurser tar Farmaceutiska fakulteten en central position i regeringens prioriterade arbete att stärka och utveckla kompetensförsörjning och livslångt lärande

Sök farmaceutiska fakultetetens fristående kurser senast 15 april 2022
Sök farmaceutiska fakultetetens fristående kurser senast 15 april 2022

– Vi har fått uppdraget att utveckla fristående kurser som svarar mot aktuella och framtida uppgifter i samhälle och vård, och lanserade redan hösten 2021 en rad nyheter med fokus på bland annat läkemedel i miljön och nanoläkemedel. Vår ambition är att erbjuda kurser som passar yrkesverksamma i läkemedelsbranschen som vill uppdatera och specialisera sina kunskaper, och vår satsning väcker stort intresse hos målgruppen, konstaterar Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Anja Sandström, prodekan, farmaceutiska fakulteten
Anja Sandström, prodekan, farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten erbjuder varje år över 60 fristående kurser. Från att tidigare främst ha samlat deltagarna vid Biomedicinskt Centrum, blev pandemin starten på kompletterande digital satsning. Under sommarhalvåret genomförs även flera kurser vid Campus Gotland, inte minst den uppmärksammade utbildningen i tryffelsvamp där deltagarna besöker både naturliga habitat och odlingar för att lära sig identifiera ett urval av de ekonomiskt betydelsefulla tryfflarna.

– Vi förnyar och finjusterar kontinuerligt vårt kursutbud med hänsyn till vad omvärld och deltagare efterfrågar. Idag identifierar flera rapporter ett ökat kunskapsbehov inom artificiell intelligens, alltså omsätter vi vår spetsforskning i området i flera relevanta kurser. Och just det faktum att vår fakultet kan mobilisera expertis längs läkemedlens hela livscykel gör våra fristående kurser till effektiva verktyg i Sveriges satsning på livslångt lärande.

Ansökningsperioden till Farmaceutiska fakultetetens fristående kurser läsåret 22/23 är öppen till och med 15 april.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anja Sandström, prodekanAnja Sandström
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
anja.sandstrom@ilk.uu.se, 018-471 5026

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08