Patienternas konst • En viktig del av psykiatrins kulturarv

Vid förra sekelskiftet började personal samla in konst gjord av patienter. Idag ger verken viktig kunskap om dem som skapade konsten och institutionerna de vistades på. De ger även inblick i synen på kreativitet och psykisk sjukdom. Vid Konst Läkekonst 14 mars berättar Hedvig Mårdh och Thérèse Toudert om Medicinhistoriska museets samlingar och möjligheterna de rymmer. Vi lyssnar också till dikter av Fröding​ med ton av av Gunnar Axelsson Fisk​.

Patienternas konst • En viktig del av psykiatrins kulturarv

Tid Tisdag 14 mars 2023, kl.19.00
Plats Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ing. 70
Övrigt Fri entré, ingen föranmälan
Ladda hem Poster Konst Läkekonst 14 mars

PATIENTERNAS KONST

Konst skapad av patienter vid nedlagda psykiatriska sjukhus återfinns idag i arkiv, museer och privata samlingar. Konstverken är ofta insamlade under 1900-talet av sjukhuspersonal för diagnos-, undervisnings-, och forskningssyften inom psykopatologin.

Verk av Clara Montgomery (detalj)
Verk av Clara Montgomery (detalj)

En tidig svensk samlare var Bror Gadelius, psykiatriker och överläkare. Med stort konstintresse skapade han under sin tid vid Stockholms hospital den omfattande Konradsbergssamlingen, som delvis bevarats vid Nationalmuseum. Gadelius skrev även reflekterande texter om konst; Om sinnessjukdom, diktning och skapande konst (1915) och Skapande fantasi och sjuka skalder (1927). 

Vid Medicinhistoriska museet på Ulleråker finns idag en betydande konstsamling som till stor del tillkommit under 1900-talets första hälft med verk av bland annat Augusta Strömberg, Kung Pihl, Clara Montgomery och Valentin Klinghammar.

EN VIKTIG DEL AV PSYKIATRINS KULTURARV

Verk av Valentin Klinghammar (detalj)
Verk av Valentin Klinghammar (detalj)

Hur förhåller vi oss till dessa samlingar idag? Patienternas konst är en komplex samlingskategori. Tillgänglighet och forskning har styrts – och styrs i viss mån fortfarande – av patientsekretess. Konsten är dessutom svårdefinierad och har tilldelats ett antal namn; patientkonst, särlingskonst och art brut. Samlingarna ställer också flera frågor på sin spets. Vad ska kategoriseras som konst? Och hur samverkar sjukdom och kreativitet?

År 2022 påbörjade Hedvig Mårdh och Thérèse Toudert ett samarbete med fokus på Medicinhistoriska museets konstsamling. Syftet är att undersöka hur museet bäst kan bevara och berätta om dessa samlingar i framtiden. Det råder ingen tvekan om att patienters konst tillför värdefulla perspektiv på vård och sjukdom genom historien. Samlingarna utgör också en viktig resurs för att avstigmatisera och tala om psykisk ohälsa idag.

Under kvällen framför även Gunnar Axelsson Fisk tonsatta dikter av Gustaf Fröding, skaldade på Ulleråker där upphovsmannen försökte tränga in i skapelsen. Alstren, som Gunnar Axelsson Fisks tidigare framfört i sin kritikerrosade enmansföreställning om Fröding, förknippades länge främst med Frödings sjukdom, men har med tiden rönt högre uppskattning som ett förebådande av modernismen.

KONST LÄKEKONST VÄLKOMNAR

Thérèse Toudert är verksam som antikvarie på Medicinhistoriska museet i Uppsala där hon förvaltar och förmedlar de psykiatrihistoriska samlingarna och kulturarvet Ulleråker. Hennes arbete har resulterat i ett flertal program, visningar och föredrag, bland annat med fokus på patientkonst. Vi kan också höra Thérèse Toudert i Vetenskapsradion Historia och Bildningsbyråns radioprogram med psykiatrihistoria i fokus.

Hedvig Mårdh, fil. dr. i konstvetenskap, forskare och lektor vid Uppsala universitet och Karlstads universitet, har forskat om psykiatrins kulturarv sedan 2017 och är särskilt inriktad på offentlig konst och kreativa verksamheter. Hennes publikationer inkluderar Komplext kulturarv: från psykiatriskt sjukhus till bostadsområde (Rodéhn 2021) och Konsten och kulturvården – en dialog mellan då och nu i nedlagda vårdmiljöer (2021).

Gunnar Axelson Fisk är musiklärarutbildad vid Ingesunds Musikhögskola. Som körsångare startade han vokalgruppen Vibafemba som i många år verkade som artister på heltid och mottog Karamelodiktpriset ur Povel Ramels hand 1999. Axelson Fisk har också varit musikansvarig och kompositör i pjäser på bland annat Dalateatern och Norrbottensteatern samt uppfört en kritikerrosad enmansföreställning om Gustaf Fröding. Idag varvar Gunnar Axelson Fisk frilansjobb med positionen som musikpedagog i Uppsala Missionskyrka.

Konst Läkekonst välkomnar Thérèse Toudert, Hedvig Mårdh & Gunnar Axelson Fisk
Konst Läkekonst välkomnar Thérèse Toudert, Hedvig Mårdh & Gunnar Axelson Fisk

MER INFORMATION

KONTAKT

Britt-Inger Johansson, professor
Konstvetenskapliga institutionen
Britt-Inger.Johansson@konstvet.uu.se

Ill. & foto: Medicinhistoriska museets konstsamlingar, privat,

Senast uppdaterad: 2023-02-08