När allt står på spel: Dikter om liv och död

”Jag lyfter handen för att knacka och ser redan hur vi sitter därinne. Två trötta, rädda människor”. Som läkare måste du vara ständigt redo att ge det svåraste av besked. Vid Konst Läkekonst 30 november skildrar överläkaren och diktaren Gunnar Birgegård några av sina patientmöten till musik av Matti Andersson. Vi lyssnar också till samtal med professor Anna Sarkadi, två unga läkare och en student om hur universiteten bäst förbereder framtidens vårdgivare på sin uppgift.

När allt står på spel: Dikter om liv och död

Tid Onsdag 30 november 2022, kl.19.00
Plats Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ing. 70
Övrigt Fri entré, ingen föranmälan

Ladda hem Poster Konst Läkekonst 30 november

DIKTER OM LIV OCH DÖD

Hur ger man ett livsavgörande besked till en annan människa? Inom sjukvården är det en ofrånkomlig del av arbetsdagen. Samtidigt är det en uppgift som varken kan eller får bli rutin. I fyra decennier har förre överläkaren Gunnar Birgegård mött svårt sjuka patienter. Många samtal har rymt hoppfullhet, några av dem fortsätter än idag. Andra har varit avsevärt mörkare. I de svartaste av stunder sätts punkt bland lokaltidningens dödsannonser.

Dikt av Gunnar BirgegårdI sin nyutgivna bok När allt står på spel: Dikter om liv och död ger Gunnar Birgegård ord åt sina erfarenheter. Här möter vi Calle G, åkaren som full av bullrande liv tvingar leukemin till reträtt och lämnar kliniken med orden ”bra att den for, måste hem och få på vinterdäcken”. Men också cancerpatienten vars anspråk på att få gifta bort sina barn ändar i en förtvivlad bön om ett värdigt slut. Här bjuds värdefulla insikter för både läkare, patient och anhörig, men varje läsare blir lika rikt belönad. Vid Konst Läkekonst 30 november framför Gunnar Birgegård sina texter till musikaliskt ackompanjemang av Matti Andersson.

NÄR ALLT STÅR PÅ SPEL

Varje allvarlig sjukdom är unik. De reaktioner de väcker hos patienter och anhöriga likaså. Beskedet kan komma chockartat eller bekräfta något länge anat. Närmast ofelbart föder det rädsla och ångest. Samtalet kompliceras ytterligare av den i grunden ojämlika relationen mellan vårdgivare och drabbad. Där läkaren har kunskapen och ofta även makten över beslut, är den sjuke utlämnad åt oro och fruktan.

Omslag till diktsamling av Gunnar BirgegårdHur kan man då som läkare förbereda sig på att vägleda sin patient in i en oviss framtid? Gunnar Birgegård vittnar om att frågan är befogad. Under sin mångåriga gärning vid Akademiska sjukhuset har han sett cancerbesked ges såväl på stående fot i korridoren som vid utskrivning för andra, mindre åkommor. Oavsett om det följer av stress eller oöverlagda rutiner, tenderar den initiala skada detta orsakar att bita sig fast i patientens medvetande.

Vid Uppsala universitets Läkarprogram löper momentet Professionell utveckling som en röd tråd genom utbildningen. Här får morgondagens vårdgivare viktig övning inför de svåra patientsituationer som väntar dem. Men hur lär man ut förmågan att hitta rätt balans mellan närhet och distans till en obekant människa i en exceptionell situation? Med utgångspunkt i dikten samtalar Gunnar Birgegård och Anna Sarkadi, professor i socialmedicin och lärare vid Läkarprogrammet, med Anton Ericsson och Patrik Nyström, nyutexaminerade läkare, samt läkarstuderande Raouf Falah om hur man bäst förmedlar den kunskap som krävs av en ung läkare.

KONST LÄKEKONST VÄLKOMNAR

Deltagare Konst läkekonst 30 november

Gunnar Birgegård är hematolog och tidigare överläkare vid Akademiska sjukhuset. År 2022 författardebuterade han med den uppmärksammade När allt står på spel: Dikter om liv och död. En bok som ur olika perspektiv belyser vad som kan ske när sjukdom ställer en människas hela existens på sin spets.

Matti Andersson är en välkänd artist med närmare 60 års scenvana men också blodcancerpatient. Vid Konst Läkekonst framför han på accordeon bland annat John Williams musik ur Schindler's list, Jean Sibelius Finlandiahymnen samt Gotländsk sommarnatt av Svante Pettersson.

Anna Sarkadi är professor i socialmedicin och leder en forskningsmiljö med fokus på barnhälsovård och optimerad användning av samhällets resurser för stöd till barn och deras familjer. Anna Sarkadi är också engagerad vid Uppsala universitets läkarprogram och arbetar med universitetspedagogisk utveckling i vilken samtalet fyller en central funktion.

Anton Ericsson och Patrik Nyström slutförde nyligen sina läkarstudier vid Uppsala universitet och tjänstgör idag som AT-läkare. Raouf Falah är studerande vid Läkarprogrammets termin 8.

I Grönwallsalen onsdag 30 november lyssnar vi till dikt, musik och samtal om att ge och få svåra besked. Varmt välkommen.

KONTAKT

Ola Nordenfors, universitetslektor
Litteraturvetenskapliga institutionen
Ola.Nordenfors@littvet.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Uppsala universitet m fl

Senast uppdaterad: 2022-10-27