Mamma hursomhelst. Litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser

”En kvinna är mamma hursomhelst. Oavsett om hon har barn eller inte är hennes existentiella identitet fortfarande starkt knuten till hennes reproduktiva förmåga” Ja, hur sanningsenlig är egentligen bilden av den självständiga karriärkvinnan som vunnit så starkt fäste i vår svenska självuppfattning? Vid Konst Läkekonst 25 oktober berättar Margaretha Fahlgren, professor em. i litteraturvetenskap, om det moderna moderskapets plats mellan verklighet och ideal.

Banner till Konst Läkekonst 25 oktober

Tid Tisdag 25 oktober 2022, kl.19.00
Plats Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ing. 70
Övrigt Fri entré, ingen föranmälan
Ladda hem Poster Konst Läkekonst 25 oktober

MAMMA HURSOMHELST

Mamma är ett begrepp där realitet och ideal korsas i motstridiga budskap. I Sverige drabbas många nyblivna mödrar av depression; en medicinsk verklighet i stark kontrast till magasinens och bloggarnas glättiga skildringar av Den Lyckliga Mamman. Vid Uppsala universitet drevs under det sena 2010-talet Mamma hursomhelst. Litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser – en tvärvetenskaplig analys av samtida texter i syfte att synliggöra komplexiteten i föreställningar om kön och moderskap.

Resultaten visar att vårt samhälle inte nått fullt så långt som vi ofta lockas att tro: ”Vi upptäckte snart att moderskapet för kvinnan nästan är omöjligt att komma undan. Hon är mamma hursomhelst: oavsett om hon har barn eller inte är hennes existentiella identitet fortfarande starkt knuten till hennes reproduktiva förmåga”, fastslår projektets vetenskapliga ledare Margaretha Fahlgren och Anna Williams.

BERÄTTELSER OM MODERSKAP

Projektet resulterade också i Mamma hursomhelst – Berättelser om moderskap, en uppmärksammad antologi som ur olika perspektiv skildrar moderskapets och ”modrandets” innebörd i vår tids utvecklade välfärdssamhälle. I syfte att bidra till utbildning, reflektion och fördjupade samtal inbjöds ett urval av vårt lands ledande forskare och författare att medverka på tema: Hur ser det ut att vara mamma i Sverige i dag?

Bokomslag Mamma hursomhelst
Mamma hursomhelst - Berättelser om moderskap

Skribenterna uppmanades formulera sig fritt i valfri genre, och föga oväntat speglar resultatet den mångfald av modersvariationer vår samtid rymmer. Här möter vi Cecilia Torudds ensamma och frustrerade tonårsmamma, den andra mamman i ett lesbiskt förhållande och adoptivmamman till barnet en annan kvinna fött. Men också kvinnan som bearbetar sitt missfall och läkaren vid en psykiatrisk akutavdelning, båda skildringar som närmar sig moderskapets svartare sidor.

Trots det starka fäste bilden av kvinnan som självständig karriärist fått i vår samtid, visar både analys och antologi hur de normer som omger moderskapet alltjämt präglar kvinnors liv. Såväl valet att avstå barn som att föda dem beläggs med skuld. Hon som tidigt återgår till arbete efter föräldraledighet möter kritik, men inte heller kvinnan som stannar hemma hos sitt barn går fri från synpunkter.

I en tid där föreställningen om jämställdhet mellan könen och social valfrihet är ständigt närvarande, är litterära verk och analyser av dem effektiva verktyg att belysa både bekräftelser av och avvikelser från idealföreställning och norm. Vid Konst Läkekonst 25 oktober utforskar vi moderskapet; vad det är, vad det kan vara och vad det borde vara. I konsten och i verkligheten.

KONST LÄKEKONST VÄLKOMNAR

Margaretha Fahlgren
Margaretha Fahlgren gästar Konst Läkekonst

Margaretha Fahlgren, professor em. i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har med utgångspunkt i genusperspektiv, kvinnoskildringar och maskulinitet i litteraturen publicerat flera internationellt uppmärksammade texter.

Vid sidan av sin resultatrika forskargärning har Margaretha också varit vetenskaplig ledare vid både Centrum för genusvetenskap och det av Vetenskapsrådet finansierade excellensprogrammet Gender/Nature/Culture and Transgressive Encounters. I Grönwallsalen tisdag 25 oktober berättar Margaretha Fahlgren om det samtida moderskapets plats mellan verklighet och ideal. Varmt välkommen!

MER INFORMATION

KONTAKT

Ola Nordenfors, universitetslektor
Litteraturvetenskapliga institutionen
Ola.Nordenfors@littvet.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Uppsala universitet, Gidlunds förlag m fl

Senast uppdaterad: 2022-10-07