Ormen i mig • Samtal om ätstörningar

År 2022 diagnosticerades 8 300 barn och unga mellan 6 och 24 år i Sverige med ätstörning och antalet ökar snabbt. Men vad beror det på? Och hur kan samhälle och vård hjälpa de drabbade? Vid Konst Läkekonst 10 oktober samtalar forskaren Andreas Birgegård och författaren Anna Ehn om en dold folksjukdom som kantas av både seglivade myter och starka känslor.

Ätstörningar är ett samlingsnamn på flera olika psykiatriska diagnoser. De yttrar sig på en rad skilda sätt, men gemensamt för de drabbade är att fixering vid kropp, mat och ätande upptar en allt större del av livet. Med sjukdomen följer inte sällan medicinska komplikationer som kan bli både långvariga och livshotande. Här finns också ökad risk för suicid.

Forskning visar att symtomen drabbar oberoende av kön, ålder, etnicitet, kroppsform och socioekonomisk bakgrund. Trots det omges sjukdomen av både seglivade myter, skam och rädsla. Sannolikt bidrar det till resultatet i den schweiziska rapport som fastlår att mer än var tredje person med ätstörningar aldrig söker professionell vård. Utan tvekan beror det också på otillräcklig sjukdomsinsikt, många skapar sätt att tänka och resonera som för dem själva tycks sakliga och rimliga.

Även i Sverige pågår vetenskapliga studier i syfte att utveckla nya verktyg för tidig diagnos och mer effektiv vård. Vid Karolinska Institutet är Andreas Birgegård, en av vårt lands främsta experter inom området, engagerad i projekt med fokus på bland annat kopplingar mellan självbild och ätstörningar liksom metoder att behandla tvångsmässig träning. Vid Konst Läkekonst 10 oktober redogör Andreas för det aktuella kunskapsläget om denna dolda folksjukdom.

ORMEN I MIG

Hur talar man öppet om ätstörningar? Om den dagliga kamp de orsakar och den svåra vägen tillbaka det friska? Journalisten Anna Ehn har valt det skrivna ordet. Med utgångspunkt i egna erfarenheter har hon författat flera kritikerrosade romaner. ”Berättelser kan göra skillnad, i synnerhet inom ett område där skam och tystnad ofta präglar problematik”, konstaterar hon.

År 2021 utgav Anna Ehn romanen Ormen i mig. Här möter vi tjugoåriga Majken som efter att ha lämnat ätstörningarna bakom sig är på väg ut i vuxenlivet. Den nya Majken som pluggar till journalist och upptäcker kärleken. Och som aldrig mer ska kräkas. Men sjukdomen, Ormen, ger sig inte utan strid. ”Det känns enkelt, äkta och därför extra plågsamt att ta del av det obotliga självföraktet och den förvridna synen på sig själv som Ehn låter berättarjaget uppvisa”, fastslår Upsala Nya Tidnings recensent.

Anna Ehns produktion omfattar också en rad uppmärksammade artiklar och faktaböcker. Bland dem Mamma med ätstörning – skriven i samarbete med Leone Milton – som belyser det faktum att mer än var tionde nybliven mamma kan lida av ätstörningar. Något som kan orsaka stort lidande för både kvinnan och barnet, men trots det förblir ett okänt problem för de flesta av oss. ”Genom att bryta tystnad kan vi hitta vägen framåt” konstaterar Anna Ehn. Vid Konst Läkekonst 10 oktober berättar hon för oss om allt som faktiskt är möjligt.

KONST LÄKEKONST VÄLKOMNAR

Andreas Birgegård är docent i psykologi vid Karolinska Institutets Centrum för ätstörningsforskning och forskningschef vid KÄTS, en vetenskaplig miljö med fokus på forskning, utbildning och metodutveckling rörande ätstörningar som bland annat erbjuder högskolekursen Ätstörningar – bakgrund och behandling och flera webbaserade utbildningar.

Anna Ehn är journalist och författare. Som grundare till Juniperus förlag ger hon ut litteratur och sprider kunskap om ätstörningar i syfte att bidra till ett öppnare samtal, djupare förståelse och minskat stigma. Hon driver också Ätstörningspodden där hon tillsammans med journalisten Leone Milton möter människor som på olika vis har erfarenheter av eller arbetar med ätstörningar.

Ormen i mig • Samtal om ätstörningar
Senast uppdaterad: 2022-05-19