Disputation: Marcus Wanselius • Development and characterization of an in vitro method for interaction studies between polymers and pharmaceuticals

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:107a och Zoom via https://uu-se.zoom.us/j/61197415652
  • Doktorand: Marcus Wanselius, doktorand vid SweDeliver och Institutionen för läkemedelskemi
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för läkemedelskemi, SweDeliver
  • Kontaktperson: Per Hansson, Professor
  • Disputation

Marcus Wanselius, doktorand vid SweDeliver och Uppsala universitets Institution för läkemedelskemi, disputerar sin avhandling: Development and characterization of an in vitro method for interaction studies between polymers and pharmaceuticals: Aiding in the development of new drug delivery systems.

Parenteral läkemedelstillförsel – administrering av läkemedel genom injektion i fettvävnaden under huden – används frekvent i klinisk medicin. Det är den vanligaste administreringen för biomolekylära läkemedel med begränsad oral biotillgänglighet samt för behandlingar som kräver kontinuerlig och robust tillförsel vid låg dosering, till exempel insulin, tillväxthormoner och vacciner.

Inom ramarna för det nationella kompetenscentret SweDeliver har forskning om parenteral läkemedelstillförsel avancerat i Sverige – mycket tack vare den vetenskapliga expertis inom självaggregering och molekylära interaktioner som förenas vid Uppsala universitets forskningsmiljö för Farmaceutisk fysikalisk kemi. Här har Marcus Wanselius i sitt doktorandprojekt Fysikemiska aspekter av subkutan administrering av läkemedel utvecklat och karakteriserat en in vitro metod för interaktionsstudier mellan polymerer och läkemedel.

Fredag 20 oktober försvarar Marcus sin avhandling vid Uppsala Biomedicinskt Centrum. Opponent är Anna Fureby, Professor Lunds Universitet och RISE. Betygskommitte är Tim Melander Bowden, Docent, Uppsala Universitet, Katarina Edsam, Docent, Läkemedelsverket och Torbjörn Petterson, Docent, KTH.

Forskarbio Marcus Wanselius erhöll sin masterexamen i farmaci vid Uppsala universitet år 2014. Marcus arbetade därefter som apotekschef innan han våren 2018 rekryterades som doktorand till Uppsala universitets institution för läkemedelskemi.

Läs avhandling: Marcus Wanselius: Development and characterization of an in vitro method for interaction studies between polymers and pharmaceuticals: Aiding in the development of new drug delivery systems

Marcus Wanselius
Senast uppdaterad: 2022-05-19