Antibiotics • Past. Present. Future.

 • Datum: –15.30
 • Plats: Universitetsaulan
 • Föreläsare: Helle Aagaard, Deputy Director, ReAct
  Richard Bergström, f d nationell vaccinsamordnare
  Malin Grape, Sveriges AMR-ambassadör
  Agneta Richter-Dahlfors, Professor, KI
  Eva Garmendia, Projektkoordinator, Uppsala Antibiotic Center (moderator)
 • Webbsida
 • Arrangör: Uppsala universitet, KI, Region Uppsala, Uppsala Kommun, UAC, ReAct
 • Kontaktperson: Anders Backlund, Uppsala University
 • Seminarium

Hur ska forskning och samhälle möta den accelererande antibiotikaresistensen? Uppsala universitet och KI inbjuder till öppet samtal med ett urval av Sveriges ledande experter och opinionsbildare. Fri entré & Alla är välkomna.

År 2019 beräknas 1,3 miljoner människor ha dött till följd av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Addera de 40 år som gått sedan vetenskapen senast upptäckte en ny antibiotikaklass som nådde vården – och det framgår med skrämmande tydlighet att vi står inför en akut utmaning där enbart nya läkemedel inte längre är tillräckliga.

Nu är global och tvärvetenskaplig samverkan nödvändig och i augusti välkomnar Uppsala universitet och KI forskare från sex länder till Sverige och NorDoc Summer School 2023: Antibiotics According to a New Generation för att i tre dagar sätta fokus på nya sätt att hantera den accelererande antibiotikaresistensen.

Fredag 18 augusti inbjuder vi till Uppsala universitetsaula för Antibiotics • Past. Present. Future. – ett öppet samtal där ett urval av Sveriges främsta experter diskuterar vägen framåt tillsammans med moderator Eva Garmendia, projektkoordinator vid Uppsala Antibiotic Center. Fri entré. Varmt Välkommen!

Observera att panelsamtalet genomförs på engelska!

Ladda hem A4 Poster NorDoc Panel 23

Paneldeltagare:

Helle Aagaard är Biträdande direktör vid ReAct, ett Uppsalabaserat internationellt nätverk och en viktig aktör när det gäller synsättet på hur nya antibiotika ska utvecklas. Med stor kunskap utgör Helle Aagaard en tydlig röst i globala, regionala och nationella samtal om antibiotikaresistens.

Richard Bergström är framför allt känd som Sveriges vaccinsamordnare under coronapandemin. Med ett cv som även inkluderar vd-stolar vid bland annat Läkemedelsindustriföreningen Lif och EFPIA omfattar Richard erfarenheter de flesta sidor av den farmaceutiska världen.

Malin Grape är Sveriges – och världens – första AMR-ambassadör och arbetar för att stärka det globala skyddet mot antibiotikaresistens. Malin drev tidigare, som chef för Folkhälsomyndighetens Enhet för antibiotika och vårdhygien, utvecklingen av WHO:s globala övervakningssystem för antibiotikaresistens.

Agneta Richter-Dahlfors är professor vid Karolinska Institutets Institution för Neurovetenskap. Agneta är också direktör för Aimes, ett center som främjar tvärvetenskaplig forskning och att göra den användbar för samhället.

Moderator:

Eva Garmendia är projektkoordinator vid Uppsala Antibiotic Center – ett tvärvetenskapligt centrum för forskning, utbildning och innovation som syftar till att angripa och finna lösningar till de globala utmaningarna runt antibiotikaresistens.

Antibiotics • Past. Present. Future.
Senast uppdaterad: 2022-05-19