Styrelsemöte ILK

Styrelsemöte vid Institutionen för läkemedelskemi.

Ärenden ska vara inkomna senast 12 dagar innan mötet.

Särskild kallelse skickas i vanlig ordning till styrelsemöte.

Senast uppdaterad: 2022-05-19