Docenturföreläsning: Reaktionskinetikmätningar för modellering av molekylärbiologiska processer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Zoom - https://uu-se.zoom.us/j/8525281708
  • Föreläsare: Tekn dr Magnus Johansson
  • Arrangör: ICM
  • Kontaktperson: Irmeli Barkefors
  • Docentföreläsning

Docenturföreläsning: Reaktionskinetikmätningar för modellering av molekylärbiologiska processer

 

Institutionen för cell- och molekylärbiologi inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet Biologi med inriktning mot molekylär biovetenskap.

Föreläsare: Tekn dr Magnus Johansson

Titel: Reaktionskinetikmätningar för modellering av molekylärbiologiska processer

Datum: Fredag 29 maj 2020 kl. 13.15

Plats: Sal A1:111a Biomedicinskt centrum, Husargatan 3, Uppsala, & via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/8525281708. Välkomna framförallt via Zoom eller i väldigt begränsat antal på plats i salen. För deltagande i salen föranmäl med epost till irmeli.barkefors@icm.uu.se

Ordförande: professor Johan Elf

Docenturnämndens representant: professor Monika Schmitz

Sammanfattning: Levande celler är dynamiska system, med kemiska reaktioner skiftade långt ifrån jämvikt med hjälp utav konstant tillförsel av energi. En cell i jämvikt är en död cell. För att förstå livet på molekylnivå krävs alltså också att vi förstår dynamiken i interaktionerna mellan cellens alla molekyler.

I den här föreläsningen kommer jag att berätta om tekniker som används för att mäta hastigheter hos biomolekylära reaktioner, samt hur dessa parametrar kan användas för att skapa en kvantitativ förståelse för hur den levande cellen fungerar. Exemplen som tas upp under föreläsningen kommer framförallt vara hämtade från studier av proteinsyntes – en av de mest fundamentala molekylära processer som sker i alla levande celler.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansöker om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

 

Välkomna!