INSTÄLLT! WoMHeRs öppningssymposium

  • Datum: –16.15
  • Plats: Universitetshuset Sal IX, Universitetshuset
  • Föreläsare: Symposiet är tvärvetenskapligt med både inbjudna internationella föreläsare och föreläsare från Uppsala universitets alla vetenskapsområden. Symposiet visar spännvidden i WoMHeR-satsningen och sätter fokus på ett par problemområden som är mer förekommande hos kvinnor samt de fallgropar som finns om man bortser från olikheter mellan könen.
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Seminarium

Agenda WoMHeR symposium

Monday April 27

The first WoMHeR symposium will be held in lecture hall IX at Uppsala University main building

10:00-10:05

Opening of symposium

Lisa Ekselius, Director of WoMHeR

10:05-10:30

Embracing the heterogeneity of animal models of depression: the special case for postpartum depression

Liisa Galea, Department of Psychology, University of British Columbia

10:30-11:00

When the brain weeps: Imaging the conspiracy of sex hormones and neurotransmitters

Julia Sacher, Department of Neurology, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig

11:00-11:30

The great complexity of the brain brings opportunities for specific intervention

Dan Larhammar, Department of Neuroscience, Uppsala University

11:30-12:00

Sex hormone contribution to depression in women

Vibe G. Frokjaer, Neurobiology Research Unit and Center for Integrated Molecular Brain Imaging, Copenhagen University

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:30

Emotion regulation as transdiagnostic factor in female mental health

Birgit Derntl, Department of Psychiatry and Psychotherapy and the Werner Reichardt Centre for Integrative Neuroscience, University of Tübingen

13:30-14:00

Medical humanities and the gendered psyche

Ylva Söderfeldt, Department of History of Science and Ideas, Uppsala University

14:00-14:30

Socially assistive robots: from education to healthcare

Ginevra Castellano, Department of Information Technology, Uppsala University

14:30-15:00

Coffee

15:00-15:30

Sex differences in brain functioning during cognitive tasks

Belinda Pletzler, Department of Psychology, Paris-Lodron University Salzburg

15:30-16:00

Myalgic Encephalomyelitis/Chronique Fatigue Syndrome - Common disease in women

Jonas Bergquist, Department of Chemistry - BMC, Uppsala University

16:00-16:15

Concluding remarks and official opening of WoMHeR

Eva Åkesson, Vice Chancellor, Uppsala University