Sök Apotekarsocietetens stipendier senast 31 oktober

2023-09-05

Apotekarsocieteten utlyser stipendier för bland annat deltagande vid konferenser och kurser samt för post doc- eller forskningsvistelse utomlands. Du som studerar kan söka resebidrag för att göra examensarbete. Välkommen med din ansökan senast 31 oktober 2023.

Apotekarsocieteten

För forskare på heltid, studenter och dig som förbereder ett tillfälligt projekt utlyser Apotekarsocieteten just nu flera stipendier. Du som är doktorand eller disputerad har möjlighet att söka stipendier för konferenser, kurser, forskningsvistelse eller post doc-vistelse. Med en komplett ansökan finns stora chanser att få stöd!

Disputerade och doktorander kan ansöka om stipendium för deltagande i konferenser och kurser med läkemedelsinriktning, samt för forskningsvistelse upp till sex månader på annat universitet eller i annan forskningsmiljö inom eller utanför Sverige.

Postdoktorander kan ansöka om Post doc-stipendium om max 600 000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands eller i Sverige efter avlagd doktorsexamen med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Stipendiet kan sökas för levnadsomkostnader och resor, ej för projektets driftsmedel.

Studenter på grundnivå kan ansöka om stipendium för resebidrag i syfte att möjliggöra examensarbete utomlands inom läkemedelsområdet om minst 30 hp under 2024. Observera att stipendium endast kan sökas för resekostnader, ej för boende etc.

Utlysningen omfattar stipendier avseende aktiviteter med start efter 1 januari 2024. Stipendier är avsedda för enskilda individer. Vid många sökande prioriteras sökande knutna till svenskt universitet (alternativt aktiv inom forskning vid exempelvis myndighet eller forskningsinstitut i Sverige) doktorander och disputerade (gäller ej stipendium för examensarbete) samt medlemmar i Apotekarsocieteten

Välkommen med din ansökan senast 31 oktober 2023.

MER INFORMATION & ANSÖK

KONTAKT

Lisa BandholtzLisa Bandholtz, Apotekarsocieteten
PhD, Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se, 08–723 50 39

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2021-05-31