Lika villkor vid institutionen för läkemedelskemi

Alla studenter och medarbetare vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vid institutionen för läkemedelskemi arbetar vi aktivt för detta.

Lika villkorsombud

Institutionen för läkemedelkemis lika villkorsombud har avsatt arbetstid för sitt uppdrag som bland annat omfattar att vara:

  • stöd till prefekt och institutionsstyrelse i genomförandet av det systematiska lika villkorsarbetet.
  • kontaktperson för universitetets stödfunktioner på central nivå inom lika villkorsområdet.

Kontakt

Mikael Engskog, lika villkorsombudMikael Engskog, lika villkorsombud
underversitetsadjunkt
mikael.engskog@ilk.uu.se

Arbetsgrupp för lika villkor

Arbetsgruppen för lika villkor vid institutionen för läkemedelskemi har i uppdrag att stödja lika villkorsombudet i genomförandet av det fortlöpande lika villkorsarbetet, genom att:

  • ta fram förslag på aktiva åtgärder i lika villkorsarbetet.
  • delta i dokumentation och uppföljning av lika villkorsarbetet.

Kontakt

Lindon MoodieLindon Moodie
biträdande lektor
lindon.moodie@ilk.uu.se

Sandra BrattSandra Bratt
kursadministratör
sandra.bratt@ilk.uu.se

Pierre CheungPierre Cheung
doktorand
pierre.cheung@ilk.uu.se

Olof ErikssonOlof Eriksson
Universitetslektor
olof.eriksson@ilk.uu.se

Oskar LövströmOskar Lövström
studentrepresentant, Apotekarprogrammet
oskar.lovstrom.0344@student.uu.se

Kursinformation

Vid varje kursintroduktion är kursansvarig skyldig att tydligt informera studenterna om institutionens policy gällande lika villkor. För att förenkla detta har Arbetsgruppen för lika villkor tagit fram två Powerpoint-bilder som med fördel kan användas.

Det här diskriminering

Organisering

Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor. Det operativa ansvaret har ordföranden i varje fakultetsnämnd, prefekterna samt varje chef och arbetsledare inom universitetet. Arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan universitetet och studenterna.

RÄTTVISA OCH KVALITET

Studenter vid Uppsala universitet

Uppsala universitet är en arbets- och studieplats för över 50 000 personer. Här ska alla kunna verka på lika villkor. Alla studenter och anställda ska möta en miljö som präglas av respekt och förståelse oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder.

För oss är det en självklarhet. Det är en fråga om både rättvisa och kvalitet. Här kan du läsa mer om Uppsala universitets arbete med förutsättningarna för att alla ska kunna arbeta och studera hos oss på lika villkor.

Senast uppdaterad: 2023-02-09