Ledning, administration och styrelse

Välkommen att kontakta ledning, administration och styrelse vid institutionen för läkemedelskemi för mer information om vår verksamhet.

Ledning

Prefekt

Anders Karlén
Professor i datorbaserad läkemedelsdesign
anders.karlen@ilk.uu.se, 070-167 9177

Stf. prefekt

Mikael Hedeland
Professor i analytisk farmaceutisk kemi
mikael.hedeland@ilk.uu.se, 070-657 1663

Bitr. prefekt

Christian Sköld
Universitetslektor
christian.skold@ilk.uu.se, 018-471 4285

Administration

Administrativ samordnare

Birgitta Hellsing
Administrativ samordnare
birgitta.hellsing@ilk.uu.se, 018-471 4271

Ekonomisamordnare

silhuettMarie Ljungberg
Ekonomisamordnare
Marie.Ljungberg@ilk.uu.se

Ekonomiadministration

Rebecca Wandell
Ekonom
ekonomi-ilk@uu.se, 018-471 4957

Kursadministration

Sandra Bratt
Kursadministratör
kursadmin@ilk.uu.se, 018-471 4236

Sandra BrattRegina Rensei
Kursadministratör
kursadmin@ilk.uu.se, 018-471 4236

Senast uppdaterad: 2023-10-16