Institutionsstyrelse

Ordinarie ledamöter

Prefekt, ordförande Anders Karlén
Lärare m.fl. Anja Sandström
Anna Orlova
Jakob Haglöf
Johan Gising
Teknisk/administrativ personal Karin Stenvall
Forskarstuderande Ida Erngren
Fanny Lundmark
Student Neda Safa

Suppleanter

Lärare m.fl. Mats Larhed
Mikael Hedeland
Teknisk/administrativ personal Birgitta Hellsing
Forskarstudent Kristian Pirttilä
Student Minna Zachrisson

Adjungerade

Skyddsombud Jakob Haglöf
Luke Odell
Karin Steffen
Veronika Wingstedt