Om institutionen

Institutionen består av forskargrupper och forskningsplattformar och är en del av farmaceutiska fakulteten på Uppsala univeritet.