Utbildning

Med läkemedlet i fokus förenar den farmaceutiska kemin de naturvetenskapliga områdena kemi, biologi, medicin och farmaci. Som undervisningsämne klarlägger farmaceutisk kemi grunderna för och uppfinning av nya läkemedel samt den kemiska bakgrunden för läkemedlens biologiska och farmakologiska egenskaper. Våra kurser inom organisk farmaceutisk kemi ger utmärkta kunskaper och färdigheter för studerande som är intresserade av att uppfinna nya läkemedel, läkemedelsforskning och arbete inom läkemedelsindustri och myndigheter. Vi ger både programkurser och fristående kurser inom allmän kemi, organisk kemi, datorstödd läkemedelsdesign och läkemedelskemi. Det finns kurser från grundläggande nivå till avancerad nivå vilket ger möjlighet till att både få en vetenskaplig grund och en fördjupad kunskap inom organisk kemi, datorstödd läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling ur ett kemiskt perspektiv.

Läs mer om utbildning inom läkemedelskemi.

Senast uppdaterad: 2022-12-16