Sammansatt bild på PET-scanner, organiska molekyler, autoradiografi av hjärna, proteinmodell, NMR-spektrum, pipetter

Plattformar på Institutionen för läkemedelskemi

En plattform är tillgänglig för alla forskare och är en del av infrastrukturen

Senast uppdaterad: 2022-12-16