PPP installerar syntesplattform för radiomärkning av spårmolekyler

2020-01-13

PPP installerar i januari 2020 en industristandard syntesplattform för syntes av radiomärkta spårmolekyler för PET och SPECT.
 

Syntesapparaten som levereras av General Electrics kallas FastLab 2 och är den andra generationens kassett-baserade system i FastLab-serien. PPP hoppas nu kunna korta ned utvecklingstiden för standariserade PET/SPECT-tracers i och med att färdigladdade kassetter nu kan köpas. Flertalet klinska sites i Sverige har samma typ av utrustning och det gör det lättare att samarbeta med kemiutvecklingen i framtiden. Inköpet har möjliggjorts med hjälp av generöst bidrag av SciLifeLab.

Senast uppdaterad: 2022-12-16