Universitetslektor Anja Sandström vid institutionen för läkemedelskemi har tilldelats 2019 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci

2019-05-22

Anja Sandströms lärargärning präglas av ett engagemang som uppskattas av såväl studenter som kollegor. Hon arbetar utifrån tydliga pedagogiska idéer, med en lyhördhet och vilja att anpassa utan att tumma på kvaliteten. Anja provar nya grepp, reflekterar över utfallet och delar med sig av sina erfarenheter. Studenterna vittnar om hur hon får dem att förstå ämnet läkemedelskemi på ett sätt som gör att kunskaperna sitter kvar långt efter kursen.

De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år inkom 121 nomineringar. Prisen, 20 000 kronor, delas ut i samband med professorsinstallationen i november.

För mer information se https://mp.uu.se/web/nyheter/-/arets-pedagogiska-pristagare-utsed-2

Senast uppdaterad: 2022-12-16