4 Apr 2019. Professor Mats Larhed erhåller forskningsanslag Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

2019-04-04

Professor Mats Larhed vid Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet erhåller forskningsanslag från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse från Hennes Majestät Drottning Silvia.

På bilden fr vänster: Professor Mats Larhed, Drottning Silvia Bernadotte.
Fotograf: Fru Carina Bergkvist.

Forskningsanslaget á 250 000 kr är inom området geriatrik i Stockholm/Uppsala. Pengarna ska användas till att undersöka Angiotensin IV:s roll i kognitiva processer.

Mer information kommer på https://www.frimurarorden.se/

Senast uppdaterad: 2022-12-16