Torbjörn Arvidsson vald till 1:e vice ordförande för Europafarmakopékommissionen.

2018-02-12

Torbjörn Arvidsson, adjungerad professor i Analytisk farmaceutisk kemi, har blivit vald till 1:e vice ordförande i Europafarmakopékommissionen. Läs hela pressmeddelandet på Läkemedelsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-12-16