Ny satsning på framtidens biologiska läkemedel

2018-02-12

ESCAPE Cancer - Engineerade SCAffoldProteiner Engagerade för CANCER-terapi, med projektledare Anna Orlova på Institutionen för Läkemedelskemi, Avdelningen för molekylär avbildning får 5 miljoner kronor från VINNOVA/Vetenskapsrådet som en del i en stor nationell satsning på utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Det är 45 miljoner kronor som går till forskningsprojekt som kan leda till ny behandling av bland annat smärta, cancer och ryggmärgsskador. Forskningsprogrammet sträcker sig över åtta år och har en statlig finansiering på totalt 320 miljoner kronor.

Projekten är de första inom ett forskningsprogram för framtidens biologiska läkemedel som Vinnova och Vetenskapsrådet startat på uppdrag av regeringen och som är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science.

Vinnova har efter samråd med Vetenskapsrådet nu beslutat att ge bidrag till 11 projekt, där varje projekt får finansiering med upp till fem miljoner kronor. I projekten samarbetar universitetsforskare med industrin och/eller med sjukvården:

http://www.vr.se/nyheterpress/nyheter2016/nysatsningpaframtidensbiologiskalakemedel.5.6b078ee51581835cea25b0c2.html

Senast uppdaterad: 2022-12-16