ENABLE - European Gram Negative AntiBacterial Engine

Foto från ENABLE årliga möte i Stockholm, september 2016.

Antibiotikaresistens är ett globalt hot mot vår hälsa och trots det stora behovet av nya antibiotika har väldigt få lanserats under de senaste decennierna. ENABLE är ett projekt inom IMI-programmet ”New Drugs for Bad Bugs” (ND4BB) som arbetar för att stödja utvecklingen av potentiella antibiotika mot gramnegativa bakterier, som till exempel Escherichia coli. Målet med projektet är att ta fram en läkemedelskandidat som kan nå hela vägen och testas på människa i Fas I studier. Som en del av ENABLE bidrar vi på institutionen med projektkoordination, läkemedelskemi, datorstödd läkemedelsdesign, IT-systemadministration och projektledarskap i de tidiga läkemedelsutvecklingsprojekten (Hit-To-Lead).

ENABLE online

Senast uppdaterad: 2021-06-04