Samverkan

En betydande del av vår institutions verksamhet bedriver vi i samverkan med vår omgivning. Våra partners finns nära: inom vår egen farmaceutiska fakultetet, vid Uppsala universitets medicinska fakultet och Akademiska sjukhuset, men också långt bortom regionens och Sveriges gränser.

Forskare i samverkan

AKTUELLA SAMARBETEN (I URVAL)

The Collaboration for Prevention and Treatment of Multi-Drug Resistant Bacterial Infections (COMBINE)

COMBINE är ett europeiskt samarbete med elva partners från akademi och läkemedelsindustri som tillsammans banar väg för effektivare utveckling av nya antibiotika. Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign, koordinerar projektet där Uppsala universitet bland annat samordnar kommunikationsinsatser och har en ledande roll i utformningen av en preklinisk referensmodell för antibiotikautveckling.

Anders Karlén, koordinator
Professor, datorbaserad läkemedelsdesign
anders.karlen@ilk.uu.se, 070-167 9177

COMBINE online

European infrastructure for translational medicine (EATRIS)

EATRIS är en europeisk infrastruktur för utveckling av medicinska behandlingar och verktyg. Med svensk nod vid vår farmaceutiska fakultet har vi direkt tillgång till en effektiv länk mellan industri och akademi, liksom ett unikt nätverk med utvalda partners i både Europa och världen.

Ulrika Bäckman, Nationell koordinator
Kansliet för medicin och farmaci
ulrika.backman@uadm.uu.se, 070-1679474

EATRIS online

ENABLE-2

ENABLE-2 är en plattform med fokus på tidiga stadier av utveckling av nya antibakteriella läkemedel. ENABLE-2 stödjer utveckling av direktverkande, systemiska antibakteriella föreningar som utförs vid svensk akademi och små/medelstora företag. ENABLE-2 är en nationell fortsättning på IMI-projektet ENABLE med finansiellt stöd från Vetenskapsrådet och Sveriges Nationella forskningsprogram om antibiotikaresistens. I Uppsala bidrar vi med övergripande projektledning av ENABLE-2 samt expertis inom läkemedelskemi, molekylär modellering och mikrobiologi.

Anders Karlén, koordinator
Professor, datorbaserad läkemedelsdesign
anders.karlen@ilk.uu.se, 070-167 9177

ENABLE-2 online

SweDeliver

SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel, ett område med stora möjligheter. SweDeliver bygger på tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi och 16 industripartners med ekonomiskt stöd från Vinnova. Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet är centrumets akademiska nav.

KONTAKT

Bergström, Christel, Centrumledare
professor, molekylär galenisk farmaci
christel.bergstrom@farmaci.uu.se, 018-471 4118

SweDeliver online

Senast uppdaterad: 2022-05-16