Plattformens personal

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Plattformens personal

Ola Åberg

Forskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Plattformen för preklinisk PET-MRI

E-post:
ola.aberg[AT-tecken]ilk.uu.se

Ram Kumar Selvaraju

Forskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Plattformen för preklinisk PET-MRI

E-post:
ramkumar.selvaraju[AT-tecken]ilk.uu.se

Veronika Wingstedt

Forskningsingenjör vid Institutionen för läkemedelskemi, Plattformen för preklinisk PET-MRI

E-post:
veronika.wingstedt[AT-tecken]ilk.uu.se
Telefon:
018-471 5301

Gry Hulsart Billström

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Gry Hulsart Billström

E-post:
gry.hulsart_billstrom[AT-tecken]mcb.uu.se
Mobiltelefon:
070-2621234

Handledare vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

Mobiltelefon:
070-2621234

Gästforskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Translationell avbildning med PET

E-post:
gry.hulsart[AT-tecken]ilk.uu.se
Mobiltelefon:
070-2621234

Forskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Plattformen för preklinisk PET-MRI

E-post:
gry.hulsart[AT-tecken]ilk.uu.se
Mobiltelefon:
070-2621234
Senast uppdaterad: 2021-06-04