Bilden visar publikationer från Plattformen för preklinisk PET-MRI.

Plattformen för preklinisk PET-MRI

En plattform vid Uppsala universitet för preklinisk molekylär avbildning.

Underliggande sidor finns endast på engelska.

Välkommen till PPP

En Plattform för preklinisk molekylär avbildning

Positronemissionstomografi (PET) och Single Photon Emission Tomography (SPECT) är metoder för molekylär avbildning som används allt mer inom biomedicinsk forskning.
Vid plattformen överbryggar vi spannet mellan grundforskning i läkemedelskemi och kliniska applikationer av molekylär avbildning med PET och SPECT. Vi utvecklar tracers för preklinisk in vivo- och in vitro-validering med modern utrustning. Våra tre smådjursskannrar är PET-MRI, SPECT-CT samt en PET-SPECT-CT. Vi har även tillgång till kliniska PET-CT och PET-MRI-skanners i samarbete med PET Centrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Plattformen för preklinisk PET-MRI ingår i en pilotsatsning för att skapa en nationellt tillgänglig facilitet inom SciLifeLab.

Senast uppdaterad: 2021-06-04