Våra plattformar

Institutionen för läkemedelskemi tillhandahåller flera högkvalitativa infrastrukturer för forskning och utbildning. Dessa är organiserade i plattformar, av vilka några omfattas av regeringens strategiska satsning SciLifeLab. Våra plattformar erbjuder alla forskare tillgång till instrument, service och utbildning.

SciLifeLab DDDp Lead Identification

Lead Identification-faciliteten ingår i den nationella SciLifeLab-plattformen DDDp för läkemedelsuteckling (SciLifeLab Drug Discovery and Development Platform). Plattformen erbuder akademiska forskare projektstöd att leverera högkvalitativa föreningar och data i syfte att ta fram nya läkemedel.

Kontakt

Ulrika Yngve
Head of Facility
ulrika.yngve@scilifelab.uu.se, 018-471 4124

Lead Identification online

Plattformen för Preklinisk PET-MRI (PPP)

Vid Plattformen för Preklinisk PET-MRI överbryggar vi spannet mellan grundforskning i läkemedelskemi och kliniska applikationer av molekylär avbildning med Positronemissionstomografi (PET) och Single Photon Emission Tomography (SPECT), två metoder som används allt mer inom biomedicinsk forskning.

Vi utvecklar tracers för preklinisk in vivo- och in vitro-validering med modern utrustning som omfattar smådjursskannrar för PET-MRI och SPECT-CT samt tillgång till kliniska PET-CT och PET-MRI-skanners i samarbete med PET Centrum vid Akademiska sjukhuset. Plattformen ingår i en pilotsatsning för att skapa en nationellt tillgänglig facilitet inom SciLifeLab.

Kontakt

Sergio Estrada
Föreståndare, Plattformen för preklinisk PET-MRI
sergio.estrada@ilk.uu.se, 018-471 5302

PPP online

Senast uppdaterad: 2022-03-23