ENABLE-2 redo att leda fortsatt utveckling av nya antibiotika

2021-12-21

ENABLE, det av Uppsala universitet ledda EU-initiativet för antibiotikautveckling fortsätter arbetet i ENABLE-2 med ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet. ”En oberoende kommitté har valt mellan många intressanta projektförslag och verksamheten övergår nu i operativ fas”, säger Anders Karlén, professor i vid Farmaceutiska fakulteten.

Anders Karlén, professor och koordinator för ENABLE-2
Anders Karlén, professor och koordinator för ENABLE-2

Vetenskapsrådet anslår 25 miljoner kronor till ENABLE-2, en nationell fortsättning på EU-projektet ENABLE – European Gram Negative Antibacterial Engine, som ska koordineras via Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet. Anslaget är en del av de 100 miljoner kronor som regeringen investerar i Sveriges nationella forskningsprogram om antibiotikaresistens. Satsningen är välkommen, konstaterar Anders Karlén, koordinator för ENABLE-2 och professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet:

– Utveckling av nya antibiotika är en central del i arbetet att möta problematiken med resistenta bakterier, och framgång kräver tillräckliga resurser för de tidiga faserna av antibakteriell läkemedelsutveckling. Med ENABLE har vi byggt en framgångsrik grund, och Vetenkapsrådets fortsatta förtroende ger oss de förutsättningar vi behöver för att fortsätta utveckla det vi påbörjat.

ENABLE-2 har under hösten välkomnat ansökningar från forskare inom svensk akademi och biotechbolag med molekyler som kan vara kandidater till antibakteriella läkemedel. Satsningen mötte stort intresse, och bland många intressanta projektförslag har en oberoende portföljkommitté valt ut fyra som bedöms vara extra lovande.

– Det är fyra mycket intressanta och spännande projekt som vi nu arbetar med att inkludera i läkemedelsutvecklingsplattformen. Att de olika projektägarna är hemmahörande i såväl universitet som industri är också positivt, och vi ser fram emot ett givande samarbete, säger Anders Karlén.

Vetenskapsrådets finansiering sträcker sig över 2022, men förhoppningar finns att driva ENABLE-2 på längre sikt och då även i samarbete med finansiärer och forskarmiljöer i andra europiska länder.

ENABLE-2 i AMR-nätverket
ENABLE-2 i AMR-nätverket

FAKTA ENABLE-2

  • Är en nationell plattform som erbjuder projektstöd vid utveckling av antibakteriella läkemedel.
  • Finansieras med 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet och koordineras vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.
  • ENABLE initierades 2014 i samverkan mellan EU och den europeiska läkemedelsindustrin i syfte att ta en läkemedelskandidat hela vägen till test på människa. Vid projektets slut i oktober 2021 hade flera potentiella molekyler utvecklats och en kandidat genomgått fas I-studie med positivt utfall.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anders KarlénAnders Karlén, koordinator, Professor
Farmaceutiska fakulteten
anders.karlen@ilk.uu.se

 text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Uppsala universitet

Nytt inom forskning

Senast uppdaterad: 2021-05-31