MSI Lab Per Andrén ansluter till SciLifeLab Spatial Omics

2021-09-16

Med den nationella resursen Spatial Omics befäster SciLifeLab Sveriges framskjutna position i ett av forskningens hetaste områden. ”Det här ger oss kapacitet att utvinna ännu mer detaljerad kunskap ur cell och vävnadsanalyser”, säger professor Per Andrén vars laboratorium för MSI rekryterats till den nya infrastrukturen.

MSI Lab Per Andrén
MSI Lab Per Andrén, Uppsala Biomedicinskt Centrum

Spatial Omics är ett relativt ungt teknologiområde som snabbt fått stor betydelse för Life science. Med kraftfulla instrument och storskaliga cellanalyser i vävnadsprover genereras data som utgör viktiga verktyg för forskning inom bland annat cancer, immunologi och neurologi. Sverige har en redan framskjuten position på fältet och nu tar SciLifeLab nästa steg med lanseringen av en nationell resurs för Spatial Omics. Den nya infrastrukturen samlar flera ledande miljöer, bland dem Per Andréns laboratorium för Mass Spectrometry Imaging (MSI, masspektrometrisk avbildning) vid Uppsala universitet.

Per Andrén, Farmaceutiska fakulteten
Per Andrén, Farmaceutiska fakulteten

– Spatial Omics förenar olika tekniker som tillsammans genererar ett brett spektrum av molekylär information, och det samarbete vi nu inleder ger oss kapacitet att utvinna oerhört detaljerad kunskap. Vår målsättning är att kunna avbilda enskilda celler i vävnadssnitt, identifiera hur de är placerade i relation till varandra och definiera deras individuella uppgifter och status, säger Per Andrén, professor i avbildande masspektrometri.

SciLifeLab Spatial Mass Spectrometry ingår i den nya plattformen Spatial and Single Cell Biology. Avsikten är att med toppmoderna instrument automatisera såväl process som analys av prover. En utveckling som i sin tur möjliggör uppskalning av mängd såväl som ökad precision i de data som produceras. En gemensam ansökan från fyra miljöer ingående i plattformen har resulterat i finansiering med 29 miljoner kronor, tillskott som just nu investeras i kompletteringar av maskinparker och kompetens.

– Vårt laboratorium i Uppsala är redan ett av världens främsta inom MSI med så kraftfulla verktyg att informationen de genererar är så detaljerad och komplex att den kan vara svår att ta in. Nu förbereder vi inköp av instrument som förbättrar den spatiala upplösningen samt förstärker vår kapacitet att särskilja molekyler med identisk vikt. Vi har parallellt inlett rekryteringar inom mjukvaruutveckling och bioinformatik. Under 2022 räknar vi med att allt är på plats, säger Per Andrén.

Den nya infrastrukturen är primärt en resurs för svensk akademisk forskning, men även uppdrag från industri och utland kan antas i viss omfattning. Med den ökade kapaciteten att processa information ska SciLifeLab Spatial Omics bygga bort den flaskhals som ofta uppstår då projekt är redo att skala upp sin dataproduktion. På sikt är ambitionen att möjliggöra fördjupad förståelse för sjukdomsmekanismer, känsligare diagnostik, nya läkemedel och bättre behandlingsstrategier.

– Vår facilitet är redan internationellt eftertraktad med kö till våra tjänster. Likväl får vi med SciLifeLab en helt annan plattform att hitta de uppdrag där vi kan bidra till att maximera utkomsten i bra och relevant forskning. Vi hyser även stor tilltro till de synergieffekter vi identifierar i en gemensam infrastruktur, och som förhoppningsvis på sikt ska attrahera de främsta forskarna att ta sina studier till Sverige.

FAKTA SCILIFELAB SPATIAL OMICS

  • Erbjuder tjänster för flera olika verktyg för rumsligt upplöst molekylär karaktärisering i vävnadssnitt för både gen- och proteinuttryck.
  • Förfogar över expertis inom

In Situ Sequencing
Spatial Proteomics
Advanced FISH Technologies
Spatial Mass Spectrometry

MER INFORMATION

KONTAKT

Per AndrénPer Andrén, professor i avbildande masspektrometri
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
per.andren@farmbio.uu.se, 070-1679334

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, SciLifeLab

Nytt inom forskning

Senast uppdaterad: 2021-05-31