Ny forskning ska utveckla användning av amfifila läkemedelsmolekyler

2021-05-19

Genom att kartlägga amfifila molekylers aggregeringsegenskaper i mikrogeler, ska Yassir Al-Tikriti, doktorand vid institutionen för läkemedelskemi, utveckla verktyg och kunskap av betydelse för framtida cancerbehandlingar och antidepressiva medel.

Yassir Al-Tikriti, doktorand vid SweDeliver
Yassir Al-Tikriti, doktorand vid Uppsala universitet

Yassir Al-Tikriti, alumn från Bagdads universitet med en masterexamen i läkemedelsvetenskap från Uppsala universitet, anslöt till Farmaceutiska fakulteten och kompetencentret SweDeliver med ambitionen att utveckla nya transportörer för amfifila läkemedelsmolekyler, en viktig grupp aktiva substanser som bland annat används i cancerterapier, som antidepressiva medel och antihypertensiva agenter.

”Amfifila molekyler delar egenskaper med vanliga micellbildande ytaktiva ämnen, men vi saknar tillräcklig kunskap om förhållandena mellan deras molekylära struktur och självaggregerande egenskaper. I min forskning undersöker jag polyelektrolyta mikrogelers potential som transportörer av amfifila läkemedel och de grundläggande principer som styr deras egenskaper för lastning och frisättning av läkemedel, säger Yassir Al-Tikriti.

Yassir Al-Tikriti, Uppsala universitet
Yassir Al-Tikriti, Uppsala universitet

Innan sin forskarutbildning arbetade Yassir Al-Tikriti på ett apotek där han erhöll praktisk erfarenhet och viktiga perspektiv på förhållandet mellan patient och läkemedel. Men då möjligheten att kombinera laborativa experiment med design av teoretiska modeller erbjöds, insåg Yassir att tiden var inne att återvända till den akademiska världen.

”SweDeliver överbryggar effektivt gapet mellan universitet och industri, vilket genererar både vetenskaplig vitalitet och en plattform att diskutera professionella utmaningar med specialister från en rad läkemedelsområden. Att vi dessutom ingår i en miljö som är så genomgående präglad av generositet tillför många värden och vi kan alltid räkna med att få användbara tips och välkommen feedback. ”

För närvarande använder Yassir Al-Tikriti en röntgenspridningsteknik för att studera aggregeringsegenskaper hos olika amfifila molekyler i mikrogel-baserade leveranssystem. Inom överskådlig framtid räknar han med att omsätta sina resultat i nya modeller för frisättning, något han hoppas ska komma till nytta i utvecklingen av nya system för läkemedelstillförsel.

"Just nu är jag fullt fokuserad på att bidra med ny kunskap om profiler för frisättning hos amfifila molekyler. Bortom det håller jag min egen professionella framtid öppen. SweDeliver har öppnat ett brett spektrum av möjligheter och vem vet, kanske siktar jag på en akademisk karriär, kanske provar jag lyckan inom läkemedelsindustrin? Vi får se vad som händer!

FORSKARBIO

Yassir Al-Tikriti är farmaceut med examen från Bagdads universitet. År 2012 erhöll Yassir sin masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet med fokus på läkemedelsformulering och utveckling.

FAKTA SWEDELIVER

SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. Med Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners utför SweDeliver forskning kring parenteral, oral och pulmonär tillförsel.

MER INFORMATION

KONTAKT

kontakta yassir.al-tikritiYassir Al-Tikriti, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
yassir.al-tikriti@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt 

Nytt inom forskning

Senast uppdaterad: 2021-05-31