Ansök om medel för postdok-utbyte mellan Farmaceutiska fakulteten och SLU

2021-04-19

U-Share utlyser nu medel för två postdok-utbyten mellan Uppsala universitets farmaceutiska respektive medicinska fakultet samt SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjurvetenskap. Välkommen med din ansökan senast 16 maj 2021.

U-Share – ett projekt som syftar till att öka interaktioner och samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet – har identifierat möjligheten till postdok-utbyten mellan de båda universiteten som ett attraktivt tillvägagångssätt för att öka samarbetet och att utbyta vetenskaplig kunskap på ett sätt som kommer att gynna båda universiteten.

För detta ändamål har finansiering gjorts tillgänglig för två samarbetsprojekt. Ansökan ska lämnas in gemensamt av forskare vid värdinstitutionen samt föreslagen post doc. Du som söker till postdok ska ha disputerat högst tre år före sista datum för ansökan.

Välkommen att ansöka senast 16 maj 2021

Mer information www.u-share.se/events/call-for-applications

FAKTA U-SHARE

  • U-Share fokuserar främst på interaktioner mellan fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.
  • U-Shares övergripande mål är att etablera Uppsala som Sveriges vetenskapliga centrum för jämförande, translationell forskning på djur och människor.

Nytt inom forskning

Senast uppdaterad: 2021-05-31