Lindon Moodie letar nya antibiotika utanför boxen

2023-05-24

Vetenskapsrådet investerade nyligen 30(!) miljoner kronor  i Farmaceutiska fakultetens forskning. Lindon Moodie, docent i läkemedelskemi, erhöll 3,84 av miljonerna för sin studie Nedbrytning av bakteriella målprotein. Vi ställde tre snabba frågor för att kolla status på projektet.

Eftermiddag i korridoren med Lindon Moodie
Eftermiddag i korridoren med Lindon Moodie

Vad händer i Lab Moodie?
– Vi deltar i sökandet efter nya antibiotikaklasser, men med en karta som leder lite utanför den traditionella boxen. Istället för att hämma, till exempel, ett enzym i bakterien, använder vi så kallade nedbrytare. De lurar bakteriernas eget ”avfallshanteringssystem” att permanent förstöra ett målprotein som vi väljer. Därefter frigörs nedbrytaren och fortsätter sitt arbete.

Lindon och kollega Anja Sandström
Lindon och kollega Anja Sandström

Hur hittade du det här spåret?
– Ett liknande koncept, PROTACS, har blivit populärt för att ta sig an mänskliga sjukdomar. Men det låter sig inte översättas direkt till bakterier, så jag behövde en annan väg. I en artikel jag läste beskriver den  polska molekylärbiologen Maria Górna möjliga strategier för bakterienedbrytare. Jag insåg att vi närmar oss samma idé men från olika perspektiv. Några mejl och zoomar senare samarbetar vi.

Och vad väntar vid regnbågens slut?
– Vad sägs om en universalplattform för antibiotikautveckling. Byt bara den proteininriktade liganden så har du ett nytt antibiotikum!

FAKTA

  • Lindon Moodie bedriver forskning inom Kemisk biologi, en disciplin där syntetisk organisk kemi ger oss tillgång till verktyg för att utforska vetenskapliga frågor inom ett biologiskt ramverk.
  • Lindon Moodie fokuserar i synnerhet på syntetisering och utvärdering av små molekylsonder i syfte att utforska deras biologiska mål i både människor och bakterier.
  • På sikt är ambitionen att utveckla nya, selektiva antibiotika som möjliggör utslagning av patogena bakterier med minimerad kollateral skada mot våra kommensala mikrober.

MER INFORMATION

KONTAKT

Lindon MoodieLindon Moodie, Docent
Institutionen för läkemedelskemi
lindon.moodie@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt inom forskning

Senast uppdaterad: 2021-05-31