Tidig förmiddag i läkemedelslabbet med Jenny Nilsson

2023-05-11

Vad de gör på banken efter klockan 3 får vi kanske aldrig veta. En annan fråga som sysselsatt generationer är vad som sker innan klockan 9 i läkemedelslaboratoriet. Vi ställde väckarklockan och begav oss till BMC och forskargruppen för Analytisk farmaceutisk kemi. Bland maskinerna mötte vi Jenny Nilsson, doktorand i metabolomik.

Jenny Nilsson, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten
Jenny Nilsson, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten, kl. 08.46

Så vad pågår här?
Jag närmar mig två år på mitt doktorandprojekt vid forskargruppen i analytisk farmaceutisk kemi. Just nu gör jag de sista experimenten i ett arbete med fokus på att utveckla och förbättra kromatografiska metoder för samtidig analys av fetter i biologiska prover. Härnäst väntar skrivbordsarbete inför min första vetenskapliga publicering.

Och vad väntar efter det?
Då ska jag använda metoderna för analys av vävnadsprover. Syftet är att jämföra lipidmönster i tumörer och frisk vävnad och hur det ser ut efter cytostatikabehandling. Ambitionen är bidra till att finna biokemiska förklaringar till sjukdom, läkemedelseffekt och biverkan för att på sikt identifiera biomarkörer för sjukdom och behandlingseffekt.

Hur hamnade du vid den här maskinen?
Jag tog apotekarexamen vid Uppsala universitet och insåg tidigt att jag ville doktorera inom analytisk kemi. När det här projektet annonserades visste jag direkt att det var något jag ville vara delaktig i.

FAKTA

  • Forskargruppen i analytisk farmaceutisk kemi fokuserar främst på bioanalys: Bestämning av läkemedel och metaboliter i biologiska system – med ett särskilt fokus på separationsmetoder kopplade till masspektrometri.
  • Gruppens forskning rör i huvudsak metabolomik, läkemedelsmetabolism och dopningskontroll samt läkemedel i miljön.

MER INFORMATION

KONTAKT

​Jenny Nilsson, DoktorandJenny Nilsson, Doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Jenny.M.Nilsson@uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt inom forskning

Senast uppdaterad: 2021-05-31