Forskare i fokus: Ellen Bruntzell vill öka vår kunskap om peptidläkemedel

2023-03-14

– Att ingå i SweDelivers nätverk är en ständig källa till inspiration, konstaterar Ellen Bruntzell, doktorand vid Uppsala universitet, som i ett forskningsprojekt med koppling till både Farmaceutiska fakulteten och AstraZeneca bidrar med ny kunskap om de mekanismer som orsakar aggregering av peptidbaserade läkemedel.

Ellen Bruntzell, doktorand vid Uppsala universitet

Peptider spelar en allt viktigare roll i den moderna farmacin. Fördelarna är många och antalet potentiella peptidbaserade läkemedel i kliniska studier ökar snabbt. De som redan godkänts för behandling omsätter idag betydande belopp, men alltjämt kvarstår vetenskapliga utmaningar. Till de mest centrala hör peptidernas tendens att aggregera, vilket riskerar att hämma läkemedlens effekt, säkerhet och hållbarhet. I ett aktuellt projekt vid SweDeliver arbetar Ellen Bruntzell, doktorand vid institutionen för läkemedelskemi, för att öka vår kunskap om de mekanismer som orsakar aggregeringen.

– Peptider och peptidaggregering är forskningsintensiva områden, och genom att med röntgenspridning studera terapeutiskt relevanta peptider i lösning vill jag bidra med förståelse om hur peptider aggregerar och vilka externa faktorer som påverkar detta. Hittills har jag fokuserat på hur en peptid som används vid behandling av diabetes påverkas av olika salter, men också utveckling av en lämplig modell för att beskriva aggregatens storlek och form, säger Ellen Bruntzell.

Forskning pågår i Farmaceutisk fysikalisk kemi
Forskning pågår i Farmaceutisk fysikalisk kemi

Ellen Bruntzell erhöll sin apotekarexamen vid Uppsala universitet. Hon fortsatte med att utföra sitt masterprojekt vid forskningsmiljön i Farmaceutisk fysikalisk kemi, innan hon hösten 2020 rekryterades som doktorand till gruppen. Med positionen öppnades dörren till det nationella kompetenscentret SweDeliver, en koppling som adderar flera värdefulla dimensioner till hennes forskarutbildning.

– Att ingå i SweDelivers nätverk och att interagera med så många skickliga forskare och doktorander är en ständig källa till inspiration och ger stöd att hitta rätt i universitetsvärlden. Allra störst betydelse har förmodligen centrets nära koppling till näringslivet. Att få handledning vid både Farmaceutiska fakulteten och, i mitt fall, AstraZeneca tillför ett extra perspektiv som dessutom tydliggör den industriella relevansen i det jag gör.

De kontinuerliga kontakterna med AstraZeneca har, utöver tillgången till relevant material och infrastruktur, även möjliggjort för Ellen att under doktorandåren skapa professionella nätverk som når långt bortom de akademiska korridorerna, och trots att disputationen fortfarande ligger ett par år fram i tiden har hon redan börjat rikta kompassen mot en karriär inom industrin.

– Som doktorand i SweDeliver får du hela tiden nya insikter i aktuell läkemedelsforskning, vilka i sin tur innebär ständiga påminnelser om de många fantastiska möjligheter vårt fält erbjuder. Själv håller jag alla dörrar öppna, men just nu känns en framtid inom läkemedelsindustrin med fokus på utveckling av nya läkemedel och formuleringar väldigt lockande.

FAKTA

  • SweDelivers forskning inom parenteral läkemedelstillförsel fokuserar på utveckling av nya formuleringar och förbättrade system för tillförsel av läkemedel via injektion.
  • Arbetet bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring självaggregering och molekylära interaktioner som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för Farmaceutisk fysikalisk kemi.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ellen Bruntzell, doktorandEllen Bruntzell, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Ellen.Bruntzell@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt inom forskning

Senast uppdaterad: 2021-05-31