Innovationspris till ny molekyl för läkemedel mot covid-19

2022-05-24

Med utmärkelsen Attraktivt Innovationsprojekt tar forskarna bakom CoLD Therapeutics nästa steg mot att omsätta sina nyutvecklade substanser i ett läkemedel mot covid-19. ”Projektet väcker stor uppmärksamhet och det gensvar vi får inspirerar” säger Lindon Moodie, docent vid institutionen för läkemedelskemi.

Lindon Moodie och Anja Sandström, CoLD Therapeutics och Farmaceutiska fakulteten.
Lindon Moodie och Anja Sandström, Farmaceutiska fakulteten.

Forskarteamet bakom CoLD Therapeutics har av UU Innovation tilldelats utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt, ett pris som delas ut till nyskapande projekt som framgångsrikt attraherar externa finansiärer. I det tvärvetenskapliga samarbetet, som i februari presenterade en grupp nya molekyler med potential att ligga till grund för ett läkemedel mot covid-19, deltar bland annat Lindon Moodie och Anja Sandström, läkemedelskemister vid Farmaceutiska fakulteten.

– Vår verksamhet befinner sig just nu i en intensiv fas där vi med lovande resultat finjusterar grundstrukturen i de substanser vi utvecklat. Att vi nu dessutom kan sätta kvalitetsstämpeln Attraktivt innovationsprojekt på vår produkt flyttar oss ytterligare ett stort steg närmare att ta våra molekyler vidare till industriell utveckling, säger Anja Sandström, professor i läkemedelskemi.

Forskargruppen, som även inkluderar Jens Carlsson och Helena Danielson vid Uppsala Universitet, arbetar med fokus på ett av virusets enzymer och skräddarsyr nu variationer av de nya molekylerna i syfte att att optimera dem för ett framtida effektivt, säkert och oralt tillgängligt läkemedel. Testsvaren är fortsatt positiva och pekar på en effekt mot alla kända varianter av coronaviruset.

Helena Danielson, Jens Carlsson och Anja Sandström
Helena Danielson, Jens Carlsson och Anja Sandström

– Projektets tidiga resultat är publicerade i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of the American Chemical Society, och gensvaret har varit fantastiskt med rekordmånga nedladdningar, konstaterar Lindon Moodie, docent vid institutionen för läkemedelskemi.

Attraktivt innovationsprojekt är UU Innovations pris till nystartade företag och projekt som utvecklats och drivs av forskare vid Uppsala universitet. Utmärkelsen, som delades ut första gången år 2017, premierar ”betydelsefulla insatser och framsteg på vägen från idé till innovation” liksom framgång i att hitta den finansiering som krävs för att ”utvecklas vidare på ett önskvärt sätt”.

– Vi har redan fått värdefullt stöd vid SciLifeLabs plattform för läkemedelsutveckling, och har nu i samarbete med UUprojekt AB rekryterat en affärsutvecklare som kartlägger möjligheterna till ytterligare finansiering, liksom vilka industriaktörer som har bäst förutsättningar att ta vårt arbete vidare till ett godkänt läkemedel mot coronavirus, och vi kan konstatera att framtiden för våra molekyler ser lovande ut, säger Anja Sandström.

FAKTA

  • Attraktivt innovationsprojekt är UU Innovations utmärkelse till innovativa projekt och nystartade företag som framgångsrikt attraherat externa medel som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna.
  • I CoLD Therapeutics samarbetar Jens Carlsson, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Helena Danielson, institutionen för kemi-BMC samt Lindon Moodie och Anja Sandström, institutionen för läkemedelskemi.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anja Sandström
Professor i läkemedelskemi
anja.sandstrom@ilk.uu.se

Lindon Moodie
Docent
lindon.moodie@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, UU Innovation

Nytt inom forskning

Senast uppdaterad: 2021-05-31