VÅR FORSKNING

Forskning i framkant • För en friskare värld

Vår forskning

Vid institutionen för läkemedelskemi bedriver vi ledande forskning i hur specifika substanser kan utvecklas till läkemedel. Våra miljöer omfattar hela kedjan från preparativ läkemedelskemi via läkemedelsdesign till translationell avbildning.

Som del av Sveriges enda farmaceutiska fakultet utgör vi ett centralt led i ett unikt kunskapsflöde. Våra gemensamma landvinningar kommer både vård och vårdtagare till stor nytta. De befäster också vår relevans som attraktiv samverkanspartner och vår framskjutna position i de stora utlysningarna.

Våra forskningsområden

Farmaceutiska fakulteten

Forskare vid institutionen för läkemedelskemi
Senast uppdaterad: 2024-04-08