Translationell avbildning

Olof Erikssons lab använder modern molekylär avbildningsteknik, t ex potitronemissionstomografi (PET) för att undersöka och utöka vår förståelse för metabola sjukdomar och cancer. (Undersidor är primärt skrivna på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-11-08