Vårt forskningsområde är design och syntes av peptider och pseudopeptider för molekylär avbildning. Vi designar och syntetiserar molekyler som kan göra det möjligt att detektera och behandla olika sjukdomstillstånd. Huvudprojektet är idag fokuserat på tracers för prostatacancer men det finns även projekt kring molekylär avbildning av andra sjukdomar så som fibros.

Kontakta Ulrika Rosenström