Preparativ läkemedelskemi

Vår forskning är främst fokuserad på design och syntes av molekyler i tidig läkemedelsforskning samt utveckling av nya metoder för syntes.

Senast uppdaterad: 2022-11-08