Antibiotika

Bilden visar interaktion mellan en ligand och dess måltavla.

Vår grupp fokuserar på tidig läkemedelsutveckling. Vi arbetar mot läkemedelsmåltavlor som är av betydelse vid infektionssjukdomar med ett fokus på gram-negativa infektioner, tuberkulos och malaria. I vårt arbete integrerar vi datorbaserad läkemedelsdesign med organisk kemi. Vi arbetar i nära samarbete med mikrobiologer, biokemister och strukturbiologer.

Kontakta Anders Karlén