Läkemedelsdesign och läkemedels-utveckling

Vår forskning är främst fokuserad på tidig läkemedelsutveckling inom områdena antibiotika, peptider och datorbaserad läkemedelsdesign.

Forskningsfokus

Forskargruppen Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling använder läkemedelskemi, kemisk biologi, molekylmodellering och kemoinformatik för forskning inom tidig läkemedelsutveckling, med fokus på antiinfektiva molekyler. Detta inkluderar:

  • hit-identifiering och optimering i läkemedelsutveckling
  • transformation av peptider till icke-peptider
  • utveckling av effektiva och robusta metoder för syntes av modifierade peptider, macrocykliska peptider, peptidhärmande strukturer och bioisosterer
  • strukturbaserad läkemedelsdesign, molekylmodellering och beräkningskemiska utredningar av reaktionsmekanismer
  • kemisk biologi
Senast uppdaterad: 2021-05-31