Farmakognosi

Avdelningen för farmakognosi är inriktad på bioaktiva ämnen av naturligt ursprung. Vi utvecklar strategier för urval, isolering och karaktärisering med målet att upptäcka unika bioaktiva kemiska strukturer med läkemedelspotential och att avslöja okända mål genom att studera den evolutionära strukturaktivitetsoptimeringen i naturen.

Forskningsfokus

Förutom möjligheten att upptäcka nya läkemedelskandidater för läkemedelsutveckling har bioaktiva naturliga projekt potential som farmakologiska verktyg, mellanprodukter eller mallar för syntes av läkemedel. Som en tvärvetenskaplig division bedriver vi omfattande nationella och internationella forskningssamarbeten i t.ex. klinisk farmakologi, marin kemisk ekologi, systematisk botanik och strukturell biologi.

Vår forskning representerar en modernisering och förnyelse av en värdig beprövad vetenskap, Farmakognosi. Med dagens ökade intresse för miljöaspekter, grön kemi och en hållbar användning av naturprodukter kan denna förnyelse ha en strategisk position i brokemi och biologi.

De pågående projekten är inriktade på kemi och biologi av ultrastabila proteiner, metoder för urval och målsökning, antifouling och antibakteriella molekyler från marina organismer (svampar, nemertiner), antiinflammatorisk och antitumöraktivitet hos naturliga produkter.

Forskargruppen Farmakognosi, BMC december 2015

Forskargruppen Farmakognosi, BMC december 2015

Senast uppdaterad: 2022-12-16