Farmaceutisk Fysikalisk Kemi

Nya kunskaper som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel.