Möt våra forskare

Här får du en introduktion till medarbetarna i vår grupp. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information om oss och vår verksamhet.

Forskargrupp i Analytisk farmaceutisk kemi
Forskningsmiljö Analytisk farmaceutisk kemi, oktober 2022

Mikael Hedeland, professor i analytisk farmaceutisk kemi

Mikael Hedeland, professor i analytisk kemi
Mikael Hedeland, Professor

Mikael Hedeland disputerade i analytisk farmaceutisk kemi år 1999, och rekryterades till denna professur år 2018 efter en lång sejour vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Där innehade han under åren olika positioner som  forskare, laborator, sektionschef och avdelningschef. Han arbetade bl.a. med frågor rörande analys av dopningsprover från nordisk trav- och galoppsport, samt var med och drev ett GLP-laboratorium för läkemedelsanalyser.

Mikael Hedeland fokuserar sin forskning på främst bioanalys av läkemedel och kroppsegna ämnen med kromatografi kopplat till masspektrometri (LC-MS/MS). Olika aktuella inriktningar är dopningskontroll, läkemedelsmetabolism, metabolomik, lipidomik och läkemedel i miljön.

KONTAKT

Mikael Hedeland, Professor
Institutionen för läkemedelskemi
Mikael.Hedeland@ilk.uu.se

David Balgoma, affilierad forskare

David Balgoma, forskare
David Balgoma, forskare

Se profilen på den engelska sidan.

Nina Bergman, doktorand

Nina Bergman, doktorand
Nina Bergman, doktorand

KONTAKT

Nina Bergman, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Nina.Bergman@ilk.uu.se

Ulf Bondesson, professor

Ulf Bondesson, professor
Ulf Bondesson, professor

Ulf Bondesson var professor i kemi vid Statens veterinärmedicinska anstalt 1993 – 2018. Verksamheten omfattade olika kemiska inriktningar med oorganisk och organisk analysverksamhet. Huvudinriktningen var masspektrometrisk läkemedelsanalys av olika provmaterial, med speciellt fokus på området dopningskontroll av hästar och hundar. Vidare har Ulf Bondesson arbetat med läkemedelsrelaterade frågor inom anställningar på Läkemedelsverket, Apoteksbolaget, Klinisk farmakologi vid Karolinska sjukhuset, Forskningsavdelningen vid Ulleråkers sjukhus, adjungerad professor vid Avdelningen för analytisk farmaceutisk kemi och som teknisk bedömare till SWEDAC och likande verksamheter med internationella myndigheter samt deltagit i utvecklandet  av kvalitetssäkring såsom ackreditering och GLP-godkännade för det egna laboratoriet. Dessa anställningar följde efter disputation vid Avdelningen för organisk farmaceutisk kemi och apotekarexamen vid den farmaceutiska fakulteten i Uppsala.

KONTAKT

Ulf Bondesson, professor
Institutionen för läkemedelskemi
Ulf.Bondesson@ilk.uu.se

Mikael Engskog, docent, universitetsadjunkt

Mikael Engskog, dr., universitetsadjunkt
Mikael Engskog, dr., universitetsadjunkt

Mikael Engskog kom till Uppsala universitet år 2010 efter att ha doktorerat inom analytisk kolhydratkemi vid Karolinska Institutet. I sin avhandling fokuserade Mikael Engskog på användningen utav analytiska tekniker så som vätske- och gaskromatografi kopplat till masspektrometri men även NMR för strukturanalys av lipopolysackarider. Mikael har under sin tid vid Uppsala universitet dels varit anställd som forskare, men bedriver nu merparten undervisning inom analytisk farmaceutisk kemi.

Mikael Engskog fokuserar sin forskning på applikationen av metabolomik med kromatografi kopplad till masspektrometri inom neurodegenerativa sjukdomar samt cancer men även på analytisk metodutveckling och kvalitetssäkring för screening analyser av små endogena molekyler i biologiska prov.

KONTAKT

Mikael Engskog, docent, universitetsadjunkt
Institutionen för läkemedelskemi
Mikael.Engskog@ilk.uu.se

Jakob Haglöf, dr., universitetsadjunkt

Jakob Haglöf, dr., excellent lärare
Jakob Haglöf, dr., excellent lärare

Jakob Haglöf disputerade i analytisk farmaceutisk kemi 2010 med en avhandling om kirala separationer med kapillärelektrofores och vätskekromatografi. Han arbetar idag som universitetsadjunkt och studierektor i analytisk farmaceutisk kemi samt är en del av farmaceutiska fakultetens kommitté för grundutbildning. Sedan 2020 arbetar han även deltid som pedagogisk utvecklare på Uppsala universitets enhet för pedagogisk utveckling och kan sedan 2021 titulera sig excellent lärare.

Jakob Haglöfs forskning handlar om utveckling av analysmetoder för oligonukleotider med LC-MS, med särskilt fokus på användning av nya stationära faser för vätskekromatografiska metoder. Han stöder även gruppens forskning inom metabolomik, framför allt med expertis inom vätskekromatografi och kemometri.

KONTAKT

Jakob Haglöf, dr., excellent lärare
Institutionen för läkemedelskemi
Jakob.Haglof@ilk.uu.se

Jenny Nilsson, doktorand

Jenny Nilsson, doktorand
Jenny Nilsson, doktorand

Jenny Nilsson påbörjade sina doktorandstudier år 2021 inom analytisk farmaceutisk kemi. Jenny tog apotekarexamen vid Uppsala universitet år 2020. Efter sin examen har hon arbetat med analys av oligonukleotider med 2D-LC/MS metoder vid Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet.

Jenny Nilssons forskning fokuserar på metabolomik och lipidomik för att öka förståelsen av levercancer och dess behandling med hjälp av vätskekromatografi kopplad till masspektrometeri.

KONTAKT

Jenny Nilsson, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Jenny.M.Nilsson@uu.se

Sofia Nilsson, dr., universitetsadjunkt

Sofia Nilsson, Dr., universitetsadjunkt
Sofia Nilsson, dr., universitetsadjunkt

Sofia Nilsson arbetar sedan 2019 som universitetsadjunkt i analytisk farmaceutisk kemi vid Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala Universitet. Sofia har studerat till receptarie vid Linnéuniversitetet, avlagt en masterexamen i farmaci med inriktning på läkemedelskemi och läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet och disputerat inom analytisk farmaceutisk kemi vid Helsingfors universitet. Doktorsavhandlingens titel är ”Miniaturized devices for reaction monitoring using online mass spectrometry and developments towards reaction control”, och kan läsas via denna länk: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306828.

Sofia undervisar och är kursansvarig för kurser på grund- och avancerad nivå i analytisk farmaceutisk kemi inom Receptarieprogrammet och Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet. Utöver detta är hon koordinator för Kompletteringsspåret från receptarie till apotekare, samt lärarrepresentant i Programutskottet för Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet.

Sofias forskningsintressen fokuserar på utvecklande och användande av miniatyriserade system kopplade online till detektionstekniker för reaktionsstudier samt på molekylärt imprintade polymerer (MIPs) för styrning av reaktioners selektivitet och som upparbetningssystem med hög selektivitet. Sofias publikationer kan hittas här: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/d08e61b8-94c2-4432-b4d4-c46c0bb5b3ad-62026c0b/relevance/1.

KONTAKT

Sofia Nilsson, dr., universitetsadjunkt
Institutionen för läkemedelskemi
Sofia.Nilsson@ilk.uu.se

Malin Nilsson Broberg, doktorand

Malin Nilsson Broberg, doktorand
Malin Nilsson Broberg, doktorand

Malin Nilsson Broberg påbörjade sina doktorandstudier år 2019 och bedriver sin forskning i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Malin studerade till apotekare vid Uppsala universitet och tog sin apotekarexamen 2019.

Malin Nilsson Broberg forskar inom området analytisk farmaceutisk kemi och fokuserar främst på dopinganalyser och utveckling av dopingkontroll genom identifikation av nya analytiska måltavlor. För att hitta dessa analytiska måltavlor studeras metabolitprofiler av olika dopingklassade substanser både genom olika in vivo- och in vitro-metoder och analyserna utförs med högupplösande masspektrometri (UHPLC-HRMS-Orbitrap).

KONTAKT

Malin Nilsson Broberg, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Malin.Broberg@ilk.uu.se

Curt Pettersson, professor emeritus

Curt Pettersson, Professor emeritus
Curt Pettersson, Professor emeritus

Curt Pettersson disputerade i analytisk farmaceutisk kemi 1984 och var verksam som forskarassistent under åren 1984-1990 vid institutionen för analytisk farmaceutisk kemi. Därefter anställdes Pettersson som universitetslärare och befordrades 2000 till professor i analytisk farmaceutisk kemi.

Petterssons forskning har varit inriktad mot separationsteknikerna HPLC, UPLC, SFC och CE. Forskningen var under 70-90 talen fokuserad på utveckling av ny metodik för att separera och bestämma enantiomerer inom produkt- och bioanalys. Senare användes även UPLC, CE och SFC för studier av bl.a. enantiomerer i samband med läkemedelsstudier i miljön. Andra inriktningar av Petterssons forskning har varit utveckling av metoder för bestämning av proteinbindning och löslighet av läkemedel med hjälp av HPLC. Petterssons forskning är idag inriktad mot metabolomik, läkemedelsmetabolism, läkemedel i miljön och dopingkontroll.

Pettersson var under drygt 12 år prefekt vid institutionen för läkemedelskemi och studierektor i ämnet analytisk farmaceutisk kemi under mer än 20 år. För sitt arbete vid farmaceutiska fakulteten, vetenskapsområdet medicin och farmaci, tilldelades Pettersson 2017 Gustaf Adolfs medaljen i guld.

KONTAKT

Curt Pettersson, Professor emeritus
Institutionen för läkemedelskemi
Curt.Pettersson@ilk.uu.se

Emelie Sedvall, doktorand

Emelie Sedvall, doktorand
Emelie Sedvall, doktorand

Emelie Sedvall påbörjade sina doktorandstudier år 2019 och bedriver sin forskning i samarbete med Umeå universitet. Emelie studerade till civilingenjör med inriktning kemiteknik vid Uppsala universitet och tog sin examen 2019.

Emelie Sedvalls forskning är inom området läkemedel i miljön. Fokus för hennes forskning är att studera läkemedel i vattenlevande ryggradslösa djur med hjälp av vätskekromatografi kopplad till masspektrometri.

KONTAKT

Emelie Sedvall, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Emelie.Sedvall@ilk.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-01