Utvalda texter & Om oss i media

Här presenterar vi ett urval av våra vetenskapliga publikationer och nyheter om oss i media. Kontakta oss gärna för ytterligare information om vårt arbete.

Insekter i Fyrisån bar spår av 33 olika läkemedel

Emelie Sedvall, doktorand i analytisk farmaceutisk kemiUtveckling av känsligare kemiska analysmetoder möjliggör identifiering av aktiva läkemedelssubstanser i vår miljö, och i en studie av fem insektsarter hämtade i Fyrisån våren 2019 kunde Emelie Sedvall, doktorand i analytisk farmaceutisk kemi, lokalisera spår av 33 läkemedel. Den substans hon fann högst halter av var antibiotika.

Resultaten publicerades år 2022 i den vetenskapliga tidskriften Environmental Advances och väckte snabbt stor uppmärksamhet. Flera nationella media rapporterade utförligt om studien, bland annat Vetenskapsradion och TT. Emelie Sedvall fick också tillfälle att återvända till Fyrisån då ett nyhetsteam från Sveriges Television besökte Uppsala universitet och forskargruppen i Analytisk farmaceutisk kemi.

Se inslag Insekter i Fyrisån bar spår av 33 olika läkemedel

Synthesis, characterization, and detection of new oxandrolone metabolites as long-term markers in sports drug testing

Chemical structures
Chemical structures

Upptäckten av den varaktiga metaboliten av metandienon och implementeringen i dopningskontroller resulterade i hundratals positiva metandienonfynd världen över och visade att förlängda detektionsperioder avsevärt ökar effektiviteten av drogtester för idrotter. För oxandrolon och andra 17-metylsteroider fanns analoger av metaboliten redan beskrivna, men omfattande karakterisering och farmakokinetiska data saknades.

I denna artikel publicerar vi studier av specifika proverna visade vi betydligt längre detektionsperioder (upp till 18 dagar) för de nya oxandrolonmetaboliterna jämfört med vanliga målinriktade metaboliter som epioxandrolon eller 18-nor-oxandrolone, vilket öppnar för ett ett lovande tillvägagångssätt för att stärka kampen mot dopning.

Läs artikel Synthesis, characterization, and detection of new oxandrolone metabolites as long-term markers in sports drug testingS. Guddat, G. Fußhöller, S. Beuck, A. Thomas, H. Geyer, A. Rydevik, U. Bondesson, M. Hedeland, A. Lagojda, W. Schänzer & M. Thevis. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 23 July 2013

Fyra från Aten-OS fråntagna medaljer

Ivan Tichon, foto: Eckhard Pecher
Ivan Tichon, foto: Eckhard Pecher

I den här artikeln rapporterar Expressen om följderna av ett våra forskningsprojekt med fokus på Cunninghamella, en trådsvamp som bryter ned substanser på liknande sätt som människor och hästar. Med hjälp av svampen upptäckte vi att oxandrolon, en anabol steroid som kroppen snabbt utsöndrar, efterlämnar en annan, mer långlivad och spårbar substans.

Då våra resultat nådde Världsantidopingbyrån, WADA, tog de fram 105 urinprover från Olympiska spelen i Aten år 2004 som då tillbringat åtta år i frysboxen. Med den nya analysmetoden hittade byrån nedbrytningsämnen från oxandrolon i flera prover. En rad retroaktiva diskvalificeringar utfördes och i fyra fall återkallades medaljer, bland dem Jurij Belonogs guldmedalj i kula och Ivan Tichons silver i slägga.

Läs artikel Fyra från Aten-OS fråntagna medaljer


Fler publiceringar

Senast uppdaterad: 2022-11-14