Agnes Morén belönas för sitt fördjupningsprojekt

2023-01-18

Agnes Morén som under höstterminen 2022 genomförde sitt fördjupningsprojekt, Identification and Structural Elucidation of Cannabinoid Metabolites in Horse Urine Using UHPLC-HRMS, fick Medicinalrådet Per Manells pris för bästa presentation vid terminens avslutande symposium. Vi gratulerar Agnes till priset och ett väl genomfört projekt!

Agnes Morén erhåller Per Manells pris

Läs mer om priset på Farmaceutiska fakultetens nyhetsplats.

Nyheter om vår verksamhet vid Analytisk farmaceutisk Kemi

Senast uppdaterad: 2023-09-08